Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię CHP w 2022 r.

   Powrót       23 grudnia 2021       Energia   

W przyszłym roku zaplanowano cztery aukcje na premię kogeneracyjną

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Combined Heat and Power, CHP) na 2022 rok(1). Aukcje będą przeprowadzane raz na kwartał, a pierwsza z nich odbędzie się już w marcu. Pozostałe trzy: w czerwcu, wrześniu i grudniu, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

Ogłoszenie harmonogramu aukcji nie jest równoznaczne z ogłoszeniem aukcji

Na 45 dni przed rozpoczęciem każdej z przewidzianych w powyższym harmonogramie aukcji, Prezes URE formalnie ją ogłosi(2) m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej URE. W ogłoszeniu podane zostaną: dokładny termin przeprowadzenia aukcji oraz maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, której sprzedaż może zostać objęta wsparciem w postaci premii kogeneracyjnej.

Aby dotrzeć z informacją o jak najszerszego grona potencjalnie zainteresowanych podmiotów, Urząd ogłoszenia o aukcjach zamieszcza także w aktualnościach w serwisie www.ure.gov.pl oraz w mediach społecznościowych.

Czytaj: W resorcie klimatu i środowiska powstał zespół, by promować m.in. kogenerację z odpadów

Jak będą przebiegały aukcje

Aukcje przeprowadzane są w formie pisemnej, dlatego należy przygotować ofertę w postaci papierowej i dostarczyć ją w zamkniętej kopercie do siedziby Urzędu, we wskazanym w ogłoszeniu terminie. Na stronie internetowej URE dostępne są do pobrania aktualne formularze ofert.

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144, z późn. zm.)2/ Tamże, art. 20 ust. 1

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy Targ: NFOŚiGW przeznaczył 18 mln zł na rozwój ciepłowni (25 października 2022)Systemy ciepłownicze ze wsparciem. Jest projekt rozporządzenia (10 października 2022)Rewolucyjna forma sprzedaży energii na polskim rynku – korzyści ekonomiczne i środowiskowe (20 września 2022)Brak zainteresowania premią kogeneracyjną indywidualną (14 września 2022)MKiŚ: dłuższy termin naboru do programu "GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii" (31 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony