Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Przedsiębiorstwa wod-kan na minusie. Branża chce zmiany taryf

80% przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych chce wnioskować o skrócenie okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki. Jak wskazuje IGWP, 70,02% ankietowanych przedsiębiorstw wykazało ujemny wynik finansowy w I kw. 2022 r.

   Powrót       05 lipca 2022       Woda   
wod-kan

Przedsiębiorstwa świadczące usługi wodno-kanalizacyjne wskazują, że w wyniku pogarszającej się sytuacji ekonomicznej ponoszą coraz większe straty. W I kwartale 2022 r. straty wykazało 70,2% z 204 przedsiębiorstw, które brały udział w ankiecie przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” (IGWP).

Jak wskazuje IGWP, „zdecydowana większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zanotowała drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej i gazu”. Wzrost kosztów energii w poszczególnych przedsiębiorstwach kształtuje się od kilkunastu do nawet 378%, średni wzrost wynosi 70%. Izba poinformowała ponadto, że wpływ podwyżek cen energii elektrycznej i gazu na wzrost kosztów funkcjonowania spółek wod-kan kształtuje się na poziomie od 2 do 11%.

55% małych przedsiębiorstw odnotowało straty finansowe

55% przedsiębiorstw, które wykazują straty to przedsiębiorstwa średniej wielkości, obsługujące od 20 tyś. do 100 tyś. mieszkańców korzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 34% stanowią przedsiębiorstwa małej wielkości (obsługujące poniżej 20 tyś. mieszkańców), 11% natomiast to przedsiębiorstwa duże (obsługujące powyżej 100 tys. mieszkańców).

Skąd się biorą podwyżki opłat za wodę i ścieki? Jak wyjaśnia IGWP, na wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat za wodę i ścieki wpływają przede wszystkim czynniki niezależne od decyzji przedsiębiorstw, czyli np. ceny energii i zagospodarowania osadów ściekowych oraz poziom inflacji. Więcej na ten temat tutaj.

Warto przy tym zwrócić uwagę na specyfikę krajowej branży wodociągowej - w Polsce 83% przedsiębiorstw obsługuje do 20 tys. mieszkańców, 15% przedsiębiorstw obsługuje między 20 tys. a 100 tys. mieszkańców, jedynie 2% obsługuje 100 tys. i więcej mieszkańców.

- Spośród przedsiębiorstw, które nie odnotowały zwiększenia kosztów dominuje informacja, iż posiadają długoterminową umowę na dostawy energii (zwykle 2-, 3-letnią) lub są w trakcie postępowań na wyłonienie dostawcy energii i w najbliższym czasie spodziewają się znacznych podwyżek, zwłaszcza cen energii elektrycznej – dodano.

Zatwierdzanie taryf

IGWP przeprowadziła wśród swoich członków ankietę, w której zapytano o toczące się postępowania ws. zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Jak podano, „wnioski nie są optymistyczne”.

Decyzję dotyczącą zatwierdzenia taryf dotąd otrzymało 179 z 204 ankietowanych przedsiębiorstw. Pozostałe 25 przedsiębiorstw poinformowało, że stosowne postępowania wciąż są w toku, ale nie zakończyły się jeszcze wydaniem decyzji lub wydano decyzję odmowną.

Średni czas trwania postępowań już zatwierdzonych wynosił 169 dni, przy czym najkrótszy okres procedowania wyniósł 24 dni, a najdłuższy 500 dni. Najdłużej trwające postepowanie, w ramach którego nie wydano jeszcze prawomocnej decyzji, trwa od 18 stycznia 2021 r. (17 miesięcy). Trzy przedsiębiorstwa – dodała Izba - wprowadziły taryfę na mocy art. 24f ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (czyli po przekroczeniu przez organ terminu 45 dni na wydanie decyzji).

- Z przedstawionych danych wynika, że sytuacja przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych jest na tyle zła, że jeśli nawet nie występowały one z wnioskiem o skrócenie taryf, to zamierzają to zrobić. Ponad 80% przedsiębiorstw świadczących podstawowe, bytowe, usługi dla mieszkańców, jakim jest dostarczanie wody, jest zmuszone aktualną sytuacją ekonomiczną do zmiany taryfy i skrócenia wniosku ich obowiązywania – podaje IGWP.

Czytaj też: Wody Polskie: gminy mają prawo do zmiany obecnych taryf wod-kan

Do czasu wypełnienia ankiet 22% przedsiębiorstw złożyło wniosek o skrócenie taryf w 2022 r., plany w tym zakresie wyraziło 58,2% przedsiębiorstw.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK: Model finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych do poprawy (12 lutego 2024)Wyrok NSA. Proces zatwierdzania taryf wodno-ściekowych (09 lutego 2024)Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (23 czerwca 2023)Wody Polskie w ponad 500 przypadkach odmówiły zatwierdzenia nowych taryf (22 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony