Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Inger Andersen będzie dyrektor UNEP do lipca 2027 roku

Dotychczasowa dyrektor wykonawcza Środowiskowego Programu ONZ (ang. United Nations Environmental Programme), Inger Andersen, została powołana na kolejną kadencję.

   Powrót       20 stycznia 2023       Zrównoważony rozwój   

Wybory dyrektora wykonawczego UNEP odbywają się co cztery lata. Rolą dyrektora jest m.in. zapewnienie przywództwa w polityce ochrony środowiska na świecie, nadzór nad wprowadzaniem działań na rzecz środowiska na świecie czy zarządzanie onz-towskim Funduszem Ochrony Środowiska (ang. the Environment Fund). Celem dyrektora wykonawczego UNEP jest również promowanie i usprawnianie wdrażania konwencji, których Program jest gospodarzem i wspieranie synergii między nimi. O jakie konwencje chodzi? Poza najbardziej rozpoznawalną Konwencją w sprawie zmian klimatu, jest ich wiele. Wskażmy choćby Ramową Konwencję o różnorodności biologicznej, na której polu w ubiegłym roku postawiono milowy krok czy Konwencja Bazylejska, służąca kontroli międzynarodowych transportów odpadów i substancji niebezpiecznych. To jednak tylko kilka przykładów spośród kilkunastu światowych i regionalnych porozumień(1), którymi opiekuje się UNEP.

Kim jest Inger Andersen?  Od 2019 r. piastuje stanowisko dyrektor wykonawczej UNEP, wcześniej zaś przewodziła Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature). Ogółem, przez 30 lat zajmowała się działalnością na styku ekonomii, polityki środowiskowej i zrównoważonego rozwoju. Jak czytamy na stronach ONZ, była m.in. wiceprezesem regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Banku Światowym (2011-2015) oraz wiceprezesem ds. Rozwoju i Przewodniczący Grupy Konsultacyjnej Rady Międzynarodowego Funduszu Badań Rolniczych (2010-2011). Obecna kadencja zakończyłaby się 15 czerwca 2023 r., następna potrwa do 14 czerwca 2027 r.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Spis konwencji dostępny na stronie UNEP:
https://www.unep.org/about-un-environment/why-does-un-environment-matter/secretariats-and-conventions

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polak na czele największej w Europie organizacji branżowej sektora elektromobilności (23 czerwca 2023)Magda Gosk wiceprzewodniczącą zarządu Europejskiej Agencji Środowiska (12 czerwca 2023)Przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska powołano Radę Naukową (13 marca 2023)Krzysztof Gołębiewski powołany na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (07 marca 2023)Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka prezesem Zarządu GBA Polska (12 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony