Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

„Innowacje dla Środowiska”- II nabór wniosków

   Powrót       14 sierpnia 2023       Zrównoważony rozwój   

1 września 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugi nabór wniosków w programie „Innowacje dla Środowiska”. Program ma na celu wsparcie realizacji nowych technologii i przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska.

Czytaj: Wydatki na ochronę środowiska w UE. W 2022 r. zainwestowano 69 mld euro

Pierwszy nabór wniosków (fiszek projektowych) trwał od 01.02.2023 r. do 31.03.2023 r. i został zakończony. W chwili obecnej Wnioskodawcy, których fiszki projektowe otrzymały ocenę pozytywną i zakwalifikowano je do dalszego etapu - uzupełniają dokumentację, by wkrótce złożyć pełne wnioski o dofinansowanie swoich przedsięwzięć.

Przed kolejnym naborem do programu „Innowacje dla Środowiska”, warto w skrócie przypomnieć ogólne założenia programu, oraz wyjaśnić jakie jest ich podłoże.

Zorientowanie na innowacje w ochronie środowiska wynika z realizacji tzw. planu działań przewidzianych dla Europy w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Program „Innowacje dla środowiska” ma na celu wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska, które będą wnosiły istotny wkład w realizację jednego z następujących celów środowiskowych:

  • łagodzenie zmian klimatu
  • adaptacja do zmian klimatu
  • zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawania odpadów i recykling
  • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

i jednocześnie nie przyczynią się do pogorszenia pozostałych celów.

Innowacyjność może dotyczyć produktu, technologii lub procesu o zasięgu co najmniej polskiego rynku, poprzedzonych pracami badawczo-rozwojowymi potwierdzającymi gotowość rozwiązania do wdrożenia na większą, komercyjną skalę. Innowacyjne przedsięwzięcia powinny charakteryzować się cechami, właściwościami i funkcjonalnościami wyróżniającymi je na tle wdrożonych już rozwiązań na rynku, a w konsekwencji ich realizacja powinna prowadzić do uzyskania większych efektów środowiskowych w porównaniu z innymi rozwiązaniami z tej samej kategorii dostępnymi na rynku. W ten sposób materializuje się kolejny cel Zielonego Ładu, tj. rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej i przyjaznej środowisku.

Program „Innowacje dla Środowiska” skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zwrotne w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a po jego zrealizowaniu otrzymają bonus w postaci premii innowacyjnej, która pomniejszy kapitał pożyczki do spłaty o 20%, nie więcej niż o 10 mln złotych.

Przewidziany budżet na realizację drugiego naboru to 1 mld zł.

Termin naboru fiszek projektowych: 01.09.2023 – 31.10.2023 r.

Nabór i ocena wniosków będzie przebiegać w dwóh etapach:

  • I etap – nabór fiszek projektowych, ocena zgodnie z kryteriami preselekcji, określonymi w ust. 8.1 programu „Innowacje dla Środowiska”,
  • II etap – ocena kompletnych wniosków o dofinansowanie zgodnie z kryteriami selekcji, określonymi w ust. 8.2 programu. Zaproszenie do II etapu otrzymają wnioski, które w I etapie oceny uzyskały pozytywną ocenę.
  • Ogłoszenie II naboru wraz z całą dokumentacją i szczegółami zostanie upubliczniona 16.08.2023 r. na stronie www.gov.pl/nfosigw.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dziś rusza program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (17 czerwca 2024)Nabór do drugiego etapu działania Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (17 czerwca 2024)126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)Od 14 czerwca zmiany w „Czystym Powietrzu”. Dotyczą producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła (11 czerwca 2024)Ustawa o bonie energetycznym podpisana (11 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony