Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

„Innowacje dla Środowiska”- II nabór wniosków

   Powrót       14 sierpnia 2023       Zrównoważony rozwój   

1 września 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugi nabór wniosków w programie „Innowacje dla Środowiska”. Program ma na celu wsparcie realizacji nowych technologii i przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska.

Czytaj: Wydatki na ochronę środowiska w UE. W 2022 r. zainwestowano 69 mld euro

Pierwszy nabór wniosków (fiszek projektowych) trwał od 01.02.2023 r. do 31.03.2023 r. i został zakończony. W chwili obecnej Wnioskodawcy, których fiszki projektowe otrzymały ocenę pozytywną i zakwalifikowano je do dalszego etapu - uzupełniają dokumentację, by wkrótce złożyć pełne wnioski o dofinansowanie swoich przedsięwzięć.

Przed kolejnym naborem do programu „Innowacje dla Środowiska”, warto w skrócie przypomnieć ogólne założenia programu, oraz wyjaśnić jakie jest ich podłoże.

Zorientowanie na innowacje w ochronie środowiska wynika z realizacji tzw. planu działań przewidzianych dla Europy w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Program „Innowacje dla środowiska” ma na celu wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska, które będą wnosiły istotny wkład w realizację jednego z następujących celów środowiskowych:

  • łagodzenie zmian klimatu
  • adaptacja do zmian klimatu
  • zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawania odpadów i recykling
  • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

i jednocześnie nie przyczynią się do pogorszenia pozostałych celów.

Innowacyjność może dotyczyć produktu, technologii lub procesu o zasięgu co najmniej polskiego rynku, poprzedzonych pracami badawczo-rozwojowymi potwierdzającymi gotowość rozwiązania do wdrożenia na większą, komercyjną skalę. Innowacyjne przedsięwzięcia powinny charakteryzować się cechami, właściwościami i funkcjonalnościami wyróżniającymi je na tle wdrożonych już rozwiązań na rynku, a w konsekwencji ich realizacja powinna prowadzić do uzyskania większych efektów środowiskowych w porównaniu z innymi rozwiązaniami z tej samej kategorii dostępnymi na rynku. W ten sposób materializuje się kolejny cel Zielonego Ładu, tj. rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej i przyjaznej środowisku.

Program „Innowacje dla Środowiska” skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zwrotne w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a po jego zrealizowaniu otrzymają bonus w postaci premii innowacyjnej, która pomniejszy kapitał pożyczki do spłaty o 20%, nie więcej niż o 10 mln złotych.

Przewidziany budżet na realizację drugiego naboru to 1 mld zł.

Termin naboru fiszek projektowych: 01.09.2023 – 31.10.2023 r.

Nabór i ocena wniosków będzie przebiegać w dwóh etapach:

  • I etap – nabór fiszek projektowych, ocena zgodnie z kryteriami preselekcji, określonymi w ust. 8.1 programu „Innowacje dla Środowiska”,
  • II etap – ocena kompletnych wniosków o dofinansowanie zgodnie z kryteriami selekcji, określonymi w ust. 8.2 programu. Zaproszenie do II etapu otrzymają wnioski, które w I etapie oceny uzyskały pozytywną ocenę.
  • Ogłoszenie II naboru wraz z całą dokumentacją i szczegółami zostanie upubliczniona 16.08.2023 r. na stronie www.gov.pl/nfosigw.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niebieski Ład okazją dla Polski? Przedsiębiorcy chcą przeciwdziałać kryzysowi wodnemu (29 września 2023)Dziś rusza 2. edycja programu "Ciepłe Mieszkanie" (29 września 2023)Ruszył rządowy program wsparcia finansowego dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (28 września 2023)Zielone ciepło. Ze słońca? (28 września 2023)Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony