Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Krótki instruktaż postępowania z odpadami przez przedsiębiorców w czasach pandemii

Czytelnicy pytają, w jaki sposób powinni kwalifikować odpady potencjalnie niebezpieczne powstałe w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej? Jak je rejestrować w BDO?

   Powrót       03 kwietnia 2020       Odpady   

Napisaliśmy już o tym, że w przypadku gospodarstw domowych, nawet tych w kwarantannie, sprawa jest jasna. Powstające tam odpady mają status odpadów komunalnych. Wątpliwości mają jednak przedsiębiorcy, którzy objęci są obowiązkiem ewidencji odpadów.

Kontrowersje dotyczą wielu kwestii, pierwsza z brzegu, jak kwalifikować odpady typu maseczki czy środki ochrony osobistej? Jak wyjaśnia w rozmowie z redakcją Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma osób chorych, a z przyczyn oczywistych ich być nie może, to wszystkie środki ochrony osobistej są odzieżą ochronną i jako taką powinny być gospodarowane. Nie są to, więc z punktu widzenia przepisów, odpady medyczne czy potencjalnie zakaźne, bo te występują w placówkach medycznych, gdzie przebywają osoby chore.

Odzież ochronna: kody odpadów

Jak wyjaśnia ekspert, zużyta odzież ochronna, nienadająca się do dalszego użytku i/lub będąca w stanie uniemożliwiającym bezpośrednie wykorzystanie, której posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do jej pozbycia się jest obowiązany, stanowi odpad. - Zgodnie z katalogiem odpadów, w zależności od tego, czy odzież została zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, czy też nieklasyfikowana jest w grupie odpadów 1502, obejmującej sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, pod kodem 150202* lub 150203. Odpadowej odzież ochronna niezanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi należy nadać kod 150203 i w tym kodzie powinny znaleźć się maseczki i ubrania ochronne stosowane ze względów sanitarnych w zakładach pracy nieświadczących usług medycznych - wskazuje.

Co do zasady, posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Zasadne wydaje się też pytanie, jak kwalifikować zużyte rękawiczki ochronne, które obecnie obowiązkowo są używane przez konsumentów w sklepach. – Zależy gdzie zostały wyrzucone, jeśli do kosza na śmieci – to są to zwykłe odpady komunalne – wskazuje ekspert.

Mieszkańcy i BHP

W przypadku gospodarstw domowych, jeśli maseczkę wykorzystuje osoba, która chce się przed wirusem zabezpieczyć, ale nie jest zakażona, to taką maseczkę należy wyrzucić do odpadów zmieszanych, resztkowych. Ekspert apeluje, byśmy wszyscy mieli na względzie bezpieczeństwo pracy służb odbierających i przetwarzających odpady. Zaleca się ich gromadzenie w sposób selektywny i świadomy, aby ograniczyć ryzyko potencjalnego zarażenia się wirusem przez osoby opróżniające pojemniki. Jest też rekomendacja, by odpady potencjalnie niebezpieczne z domowych miejsc kwarantanny były umieszczane w podwójnych workach.

- Z uwagi na bezpieczeństwo stabilnego funkcjonowania zakładu, którego niezbędnym elementem są wewnętrzne służby utrzymania porządku, rekomenduję również, aby odzież ochronna potencjalnie mogącą mieć kontakt z patogenami (maseczki, rękawiczki) w ramach przedsiębiorstwa gromadzić w wydzielonych do tego pojemnikach. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi w ramach zakładu zachowanie podwyższonych standardów bezpieczeństwa bez konieczności traktowania każdego pojemnika jako takiego, w którym znajdują się odpady potencjalnie wyższego ryzyka – wskazuje Nowakowski.

Dodał także, że obecnie pracuje nad dobrymi praktykami w zakresie podwyższonych standardów zabezpieczenia pracowników realizujących takie czynności. Będziemy na bieżąco informowali o postępach w tej kwestii.

Papierowa ewidencja wydłużona - to już pewne

Na koniec przypomnijmy, że 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEiE (26 marca 2021)Zaproszenie na spotkanie dotyczące BDO (15 lutego 2021)Zużyte oświetlenie to doskonały materiał do recyklingu… o ile nie trafi do kuchennego kosza (28 grudnia 2020)Magazynowanie odpadów – nowe obowiązki dla wytwórców od 2021 r. (03 grudnia 2020)W resorcie klimatu i środowiska powstał zespół, by promować m.in. kogenerację z odpadów (19 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony