Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
24.01.2021 24 stycznia 2021

Inwazyjne gatunki obce w Polsce

Informacje o 118 gatunkach inwazyjnych roślin oraz zwierząt są dostępne on-line. Naukowcy nie tylko przeanalizowali dostępne dane, ale także wybrali te gatunki, które powinny być zwalczane w pierwszej kolejności.

   Powrót       27 maja 2019       Zrównoważony rozwój   

Inwazja gatunków obcych to współcześnie jedno z największych zagrożeń dla zachowania bioróżnorodności. Gatunki te mogą negatywnie oddziaływać na rodzimą faunę i florę, przekształcać siedliska oraz zagrażać zdrowiu człowieka i powodować straty gospodarcze związane m.in. z kosztami ich zwalczania. Poznanie tych gatunków, ocena ich rozmieszczenia i stopnia inwazyjności, a także określenie, które powinny być zwalczane w pierwszej kolejności są jednym z głównych celów projektu pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną POIS.02.04.00-00-0100/16, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Na zlecenie GDOŚ analizę 118 gatunków obcych przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z Krakowa we współpracy z ekspertami zajmującymi się tematyką inwazji biologicznych z wielu polskich uczelni i instytucji. Dla każdego gatunku została przygotowana ankieta oceny stopnia inwazyjności oraz karta informacyjna zawierająca charakterystykę kluczowych dla inwazyjności cech biologicznych. Informacje te zostały opublikowane na stronie internetowej projektu w części Inwazyjne gatunki obce. Równocześnie w serwisie mapowym geoserwis.gdos.gov.pl zaprezentowano występowanie inwazyjnych gatunków obcych, które zostały dotychczas stwierdzone w środowisku przyrodniczym Polski, poza uprawą i hodowlą.

Analiza dotyczyła terytorium Polski i obejmowała gatunki wymienione w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE): nr 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmującym wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii oraz nr 2017/1263 z dnia 12 lipca 2017 r. aktualizującym wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii, ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1143/2014), gatunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym oraz pozostałe gatunki wskazane przez GDOŚ.

Inwazje biologiczne są procesem niezwykle dynamicznym i jednocześnie bardzo trudnym do przewidzenia, dlatego w przypadku potwierdzenia nowych informacji o występowaniu gatunków inwazyjnych dane będą sukcesywnie uzupełniane.

Polecamy reportaż wideo o groźnym gatunku inwazyjnym szerszenia, który zagraża europejskim pszczołom. Film można zobaczyć tutaj.

Do końca maja konsultacje unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi konsultacje na temat gatunków proponowanych do dodania do wykazu inwazyjnych gatunków obcych, uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014. Złożone uwagi zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowywaniu stanowiska krajowego.

Uwagi należy przesłać do 31 maja br. na adres: kancelaria@gdos.gov.pl.

Lista gatunków proponowanych do włączenia do listy inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii znajduje się na stronie internetowej GDOŚ.

Źródło: GDOŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiadomo, których gatunków inwazyjnych Europa powinna pozbyć się jak najszybciej (01 grudnia 2020)Google Street View na tropie inwazji roślin (05 listopada 2020)Co zrobić z barszczem? NIK o zapobieganiu rozprzestrzeniania się barszczy kaukaskich w Polsce (16 czerwca 2020)1677 europejskich gatunków zagrożonych wyginięciem (26 maja 2020)Naukowcy ostrzegają: owady wymierają, a z nimi cała cywilizacja (12 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony