Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Rząd przyspieszy inwestycje w atom. Ustawa przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Celem regulacji jest „usprawnienie formalnoprawnej strony procesu inwestycyjnego” w Polsce.

   Powrót       14 marca 2023       Energia   
Energetyka jądrowa

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących(1) przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Wprowadzony zostanie też obowiązek przekazywania bezpłatnie danych do inwestora obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Autorzy regulacji doprecyzowali, na jakie konkretnie elementy prac budowlanych i czynności rozruchowych wymagane jest zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Jak czytamy na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ustawa przewiduje zwiększenie roli Prezesa Agencji w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla obiektu jądrowego poprzez wprowadzenie obowiązku zasięgania przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska opinii Prezesa PAA przed wydaniem m.in. postanowienia scopingowego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji czy postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestor przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji musi wystąpić o opinię do szeregu organów, w tym do ministrów właściwych do spraw energii, klimatu, rybołówstwa i środowiska.

Inwestycje będą trwały krócej?

W Ocenie Skutków Regulacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że wprowadzenie rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy pozwoli bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji inwestycji o około 12-18 miesięcy. Każde skrócenie procesu inwestycyjnego ma przełożyć się na ograniczenie kosztów.

Pierwsze przedsięwzięcia są już realizowane. Kilka dni temu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino. Inwestycję ma przyspieszyć nowo przyjęta ustawa.

Z kolei spółka projektowa Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała, że 13 marca br. złożyła do Prezesa PAA wniosek w sprawie oceny klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Klasyfikacja bezpieczeństwa służy identyfikacji systemów oraz urządzeń, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa jądrowego.

Transgraniczne OOŚ

Obecnie trwają konsultacje transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko projektu jądrowego na Pomorzu. Te zostały zakończone już z Estonią, która nie miała uwag w tym zakresie - informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W osobnym stanowisku przedstawionym przez Estońską Radę Ochrony Środowiska wskazano, iż budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej nie będzie znacząco negatywnie wpływać na środowisko Estonii, także w przypadku wystąpienia potencjalnej awarii.

Wcześniej przeprowadzono konsultacje transgraniczne z Łotwą, które zakończyły się podpisaniem protokołu bez rozbieżności.

Czytaj: Elektrownia jądrowa w Polsce. Czy jest nam potrzebna? Rozmowa z prof. Henrykiem Anglartem z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej i reaktory SMR

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętym Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, budowa pierwszej elektrowni rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1 GW–1,6 GW, kolejne bloki będą wdrażane co 2–3 lata. Program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych.

Ponadto obecnie trwają prace nad realizacją trzeciej elektrowni jądrowej z udziałem Skarbu Państwa (PGE Polska Grupa Energetyczny) we współpracy ze spółką ZE PAK. Zakłada ona rozwój elektrowni jądrowej na bazie technologii z Korei Południowej.

Polskie spółki jak PKN Orlen czy KGHM planują także inwestycje w technologie modułowych reaktorów jądrowych (SMR), które mają wspomóc dekarbonizację polskiego przemysłu.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ 
https://www.gov.pl/web/klimat/ustawy-o-inwestycji-w-zakresie-obiektow-energetyki-jadrowej-i-wiatrakach-zostaly-przyjete-przez-sejm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska a kolejna faza programu jądrowego. Misja MAEA (16 kwietnia 2024)Rekordowy spadek emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej (05 kwietnia 2024)29,8% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Omawiamy projekt aktualizacji KPEiK (06 marca 2024)Opcja atomowa (29 stycznia 2024)Nowe składowisko odpadów promieniotwórczych. MKiŚ szuka lokalizacji (23 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony