Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Kontynuacja inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Dolinie Stężyckiej

   Powrót       15 września 2020       Ryzyko środowiskowe   

Wody Polskie podpisały umowę na przebudowę kolejnego odcinka wału przeciwpowodziowego w Dolinie Stężyckiej nad Wisłą. Tym samym rozpoczyna się drugi etap inwestycji, w ramach której zmodernizowany zostanie wiślany wał przeciwpowodziowy na długości 5,5 km. To kluczowa inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców miasta Dęblin i gminy Stężyca na obszarze prawie 23 km kw.

- Dzisiaj podpisujemy umowę na modernizację kolejnych 3 km wałów przeciwpowodziowych, jednocześnie ogłaszając przetarg na remont ostatniego, kilometrowego odcinka, co pozwoli zapewnić kompleksową ochronę przeciwpowodziową mieszkańców Doliny Stężyckiej – powiedział na briefingu prasowym Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

Czytaj: 11 proc. wałów przeciwpowodziowych w Polsce zagraża bezpieczeństwu

Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 2,970 km będzie prowadzona jako drugi z pięciu etapów zadania pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gm. Stężyca”. Inwestycja zakłada rozbudowę wału na długości 5,5 km przez wzmocnienie konstrukcji jego korpusu oraz przebudowę i dostosowanie jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Roboty obejmują uszczelnienie korpusu i podłoża wału. Ponadto utworzona zostanie droga eksploatacyjna. Umocniona zostanie korona wału poprzez wykonanie utwardzonych ciągów eksploatacyjnych, co pozwoli na efektywny monitoring obiektu podczas wezbrań powodziowych. W ramach prac modernizacyjnych wykonana zostanie również osłona korpusu wału, która zabezpieczy konstrukcję przed skutkami działalności zwierzą ryjących – w tym celu zostanie zastosowana siatka stalowa na skarpie odwodnej. Skarpy dodatkowo zostaną wyłożone geokratą, co zabezpieczy podłoże i stopy wału przed uszkodzeniem w czasie wezbrań.

Inwestycje z 2019 roku

Planowane prace stanowią kontynuację inwestycji Wód Polskich z 2019 roku, o wartości 5,367 mln zł, w wyniku której zmodernizowano wał na długości 1,192 km oraz przygotowano teren pod kolejne etapy prac. Podpisanie umowy na modernizację kolejnych 2,97 km wału oraz ogłoszenie przetargu na trzeci etap prac modernizacyjnych pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie mieszkańców Doliny Stężyckiej. Zgodnie z planem drugi etap prac, opiewający na kwotę 10,5 mln zł, zostanie zrealizowany do końca 2020 roku. Ochrona przeciwpowodziowa stanowi priorytetowe działanie Gospodarstwa i jest kluczowa dla lokalnej społeczności.

Kolejne etapy

W kolejnych etapach planowana jest budowa pompowni i odbudowa przepustu wałowego w Prażmowie oraz odtworzenie dna starorzecza Wisły na odcinku 9,9 km między Młynkami a Prażmowem. Szacunkowa wartość całego projektu wynosi ponad 41 mln zł. Inwestycja jest konieczna ze względu na zagrożenie powodziowe, jakie powodują szczególne warunki naturalne występujące w okolicy. Odcinek Wisły między Dęblinem a Kozienicami jest miejscem, w którym z jednej strony: w okresie zimowym mogą powstawać niebezpieczne zatory lodowe które mogą naruszać wały, zaś z drugiej strony: dochodzi do postępującego niszczenia brzegu w wyniku działalności siły wody.

Prowadzone przez Wody Polskie prace pozwolą wzmocnić i uszczelnić istniejące wały przeciwpowodziowe, a dzięki odbudowie starych i budowie dodatkowych budowli na rzece poprawią warunki przepływu wód zmniejszające prawdopodobieństwo tworzenia się zatorów lodowych i ograniczające proces erozji brzegów Wisły. W efekcie Dolina Stężycka zyska skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową i lepszy bilans wodny, a mieszkańcy tych rolniczych terenów uzyskają dogodne warunki do gospodarowania ziemią i użytkowania zbiorników wodnych położonych na terenie zawala.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)NIK o ochronie przeciwpowodziowej na Odrze i Wiśle (29 grudnia 2023)Usługi ekosystemowe ponad funkcje gospodarcze. Jak mądrze zarządzać wodami w Polsce? (20 grudnia 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 3 – gospodarka wodna (05 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony