Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
03.03.2021 03 marca 2021

Inwestycje przeciwpowodziowe w woj. świętokrzyskim. Oddano do użytkowania 4 przepompownie

   Powrót       15 stycznia 2021       Ryzyko   

14 stycznia 2021 r. Wody Polskie oddały do użytkowania 4 przepompownie w miejscowościach Koćmierzów, Nadbrzezie, Szewce oraz Zajeziorze. Przepompownie wchodzą w skład kompleksowego systemu zabezpieczającego przed powodzią Sandomierz i okoliczne gminy. - Mieszkańcy tych rejonów wielokrotnie walczyli z powodzią, ostatnio w 2010 r., gdzie zalane było nawet 35 tys. domów. Dlatego działania przeciwpowodziowe mają ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności – powiedział Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj: Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym

„Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” to inwestycja składająca się z sześciu zadań. Zapewni poprawę bezpieczeństwa i ochronę życia oraz mienia dla ok. 20 tys. mieszkańców, szczególnie doświadczonych podczas powodzi w 2010 r. Obejmuje obszar ok. 11 300 ha. Ma na celu ochronę mieszkańców Sandomierza i okolicznych gmin, takich jak: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Dwikozy, Zawichost. Realizacja projektu zwiększa zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych nad Wisłą oraz Doliny Koprzywianki, zmniejsza ryzyko występowania powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany. Całkowity koszt projektu, w tym budowy wałów, bramy portowej i przepompowni wynosi blisko 200 mln zł. Do końca 2021 r. ukończona zostanie realizacja dwóch pozostałych zadań projektu: budowy wałów i muru oporowego z przeciwpowodziowymi wrotami portowymi.

Istotna rola przepompowni

Osiągnięcie kompleksowego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego polega nie tylko na zabezpieczeniu rzeki Wisły, ale także mniejszych cieków wodnych biegnących przez teren objęty realizacją projektu. Tutaj ważną rolę spełniają pompownie wody.

Budowa pompowni Koćmierzów umożliwia stworzenie alternatywnego kierunku odwodnienia zlewni cieku Atramentówki do rzeki Wisły. W okresach wzmożonego przepływu lub w sytuacji braku możliwości odprowadzenia wód Atramentówki przez teren Huty, woda będzie odprowadzana do zbiornika wyrównawczego, a następnie przy pomocy pomp przepompowywana do rzeki Wisły. Inwestycja wpłynie znacząco na poprawę stosunków wodnych pomiędzy terenem zawala a międzywalem Wisły, a bezpieczeństwo powodziowe terenów zagrożonych ulegnie znacznej poprawie.

Przebudowa i rozbudowa pompowni „Nadbrzezie” wraz z rozbudową i przebudową zbiornika retencyjno-wyrównawczego stanowi z kolei zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie zlewni cieku Struga A. Celem realizacji przepompowni jest odwadnianie i ochrona przed podtopieniami terenów zawala (zlewni Strugi A) w okresach wysokich stanów wód w korycie rzeki Trześniówki. Dodatkowo wykonano odmulenie i udrożnienie koryta cieku Struga A. Inwestycja w całości realizowana jest na terenie miasta Sandomierz, w widłach ujścia rzeki Trześniówki do rzeki Wisły.

Pompownia „Szewce” zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Koprzywianki, przy modernizowanym wale przeciwpowodziowym. Została wybudowana w miejscu wcześniej istniejącego obiektu. Jej głównym zadaniem jest wzmocnienie ochrony przed podtopieniami oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi poprzez odprowadzenie wód z obszaru zmeliorowanego w rejonie miejscowości Szewce i Sośniczany oraz okolicznych terenów. Dokonano rozbiórki wcześniej istniejącego budynku pompowni i zbudowano nowy obiekt. Przebudowie uległ zbiornik wyrównawczy, wykonano odmulenie oraz udrożnienie koryta rowu doprowadzającego wodę do zbiornika. Zrealizowane zostały prace związane z wykonaniem kanału odprowadzającego wodę z pompowni do rzeki Koprzywianki.

Celem przebudowy pompowni „Zajeziorze” jest zwiększenie jej wydajności czyli skuteczniejsze odprowadzanie wody z całego obszaru zmeliorowanego. Pompownia położona jest na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Koprzywianki, przy ujściu Cieku od Zajeziorza. W ramach zadania wykonano modernizację istniejącego budynku pompowni w celu jego dostosowania do nowych zespołów pompowych, montaż tych zespołów oraz budowę komory przepompowni i komory wlotowej do zbiornika. Ponadto przebudowany został zbiornik wyrównawczy oraz kanał odprowadzający wodę z pompowni do rzeki Koprzywianki.

Wykonawcą robót jest firma Melbud S.A. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz z Budżetu Państwa.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wody Polskie: Obecnie nie ma warunków do prowadzenia lodołamania na Wiśle w rejonie Płocka (10 lutego 2021)Rusza cykl 28 spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Stop powodzi (08 lutego 2021)Dolnośląskie: Modernizacja wałów nad Odrą w okolicach Brzegu Dolnego (20 stycznia 2021)Podkarpackie: Zakończono inwestycje przeciwpowodziowe na Wiśle i Sanie (23 grudnia 2020)Krosno Odrzańskie: Umowa na prace wzmacniające ochronę przeciwpowodziową (15 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony