Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Termiczne przekształcanie odpadów w Polsce. Dane z BDO

IOŚ-PIB zaprezentował raport dotyczący spalania odpadów w Polsce. W 7 spalarniach w 2020 r. przetworzono łącznie 1 069 tys. Mg odpadów komunalnych. W procesach spalania odzyskano 5 528 720 GJ energii.

   Powrót       20 maja 2022       Odpady   
odpady komunalne

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) zaprezentował raport pt. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w roku 2020 – dane BDO. - Raport jest syntezą danych zawartych w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, czyli BDO. Prezentuje on najnowsze dostępne dane, które można poddać analizom, gdyż w większości są zweryfikowane. Dane opierają się na indywidualnych sprawozdaniach podmiotów, które prowadziły termiczne przekształcanie odpadów – mówiła dr inż. Jolanta Kamińska-Borak z IOŚ-PIB podczas premiery raportu.

Spalarnie odpadów komunalnych

Instalacje, które służyły termicznemu przekształcaniu odpadów komunalnych, wykazały łączne moce przerobowe w wysokości 2 559 tys. ton (wliczono tu spalarnie odpadów, współspalanie w cementowniach oraz zakładach energetycznego spalania paliw). Jak wynika z raportu, w 2020 r. funkcjonowało 8 zakładów prowadzących termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – są to instalacje w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie. Spalarnie te przekształciły łącznie 1 069 tys. Mg odpadów komunalnych. – Liderem pod względem ilości przekształconych odpadów w skali rocznej jest instalacja zlokalizowana w Krakowie, która przekształciła 224,1 tys. Mg. Najmniejszą ilość wykazała instalacja zlokalizowana w Warszawie – niespełna 42 tys. Mg – podała dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska.

Czytaj też: Komisja PE za włączeniem spalarni odpadów do systemu EU ETS

Największy udział przekształcanych odpadów stanowiły odpady komunalne zmieszane, czyli odpady o kodzie 20 03 01, których udział w całości przekształcanych odpadów wynosił 65,1%. Niespełna 34% stanowiły natomiast odpady pochodzące z mechanicznego przetwarzania, czyli odpady o kodzie 19 12 10. - W wyniku przekształcania termicznego zostają wytworzone wtórnie odpady. Z ponad miliona ton przetworzonych odpadów komunalnych wytworzonych zostało blisko 303 tys. ton odpadów. Wytworzone zostały odpady z grupy 19, gdzie największy udział stanowiły żużle i odpady paleniskowe – dodała.

Moce przerobowe spalarni

Łączne moce przerobowy tych instalacji wynoszą 1 159 tys. Mg. Średnia wartość wykorzystania mocy przerobowych w spalarniach odpadów w 2020 r. szacowana jest na 92,2%.

W Poznaniu i Szczecinie wykorzystano w 2020 r. 100% mocy przerobowych instalacji, spalarnie w Krakowie, Bydgoszczy i Rzeszowie wykorzystały natomiast 91,5%, 91,4% oraz 90% dostępnych mocy przerobowych. Najmniejsze wykorzystanie miało natomiast miejsce w stołecznej spalarni odpadów – 69%.

Łącznie w spalarniach odpadów komunalnych odzyskano 5 528 720 GJ energii. Najwięcej w Krakowie (1 394 822 GJ), a najmniej w Warszawie (277 190 GJ).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Koszalinie powstanie spalarnia odpadów komunalnych (14 września 2023)Jak rozwiązać problem porzucanych odpadów niebezpiecznych w Polsce? (04 sierpnia 2023)W krakowskiej spalarni uruchomiono instalację odzysku ciepła ze spalin (20 czerwca 2023)Mieszkańcy nie interesują się spalarniami? Kolejne niewiążące referendum lokalne (23 maja 2023)Udostępniono listę 39 spalarni odpadów. Kto i gdzie je zbuduje? (17 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony