Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

IRENA o możliwych scenariuszach transformacji energetycznej

Choć droga do całkowitej dekarbonizacji wymaga nakładów inwestycyjnych w wysokości do 130 trylionów USD, korzyści społeczno-ekonomiczne tych inwestycji byłyby ogromne – wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

   Powrót       20 maja 2020       Energia   

Postęp w transformacji energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii jest okazją do ociągnięcia celów wyznaczonych w Porozumieniu Paryskim i wyjścia z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Intensyfikacja działań w zakresie dekarbonizacji przyczynić ma się ponadto do znacznego przyrostu miejsc pracy w sektorach dotkniętych transformacją. – Zmiana ukierunkowania inwestycyjnego w tej dziedzinie zwiększyłaby do 2050 r. liczbę miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii do 42 milionów, czyli cztery razy więcej niż obecnie – czytamy w najnowszym raporcie(1) Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

Kilka scenariuszy transformacji i nawet 100 mln miejsc pracy

W opracowaniu pt. „Global Renewables Outlook. Energy Transformation 2050” przedstawiono możliwe scenariusze transformacji energetycznej oraz związane z nimi skutki gospodarcze i środowiskowe. Jak wynika z analizy, realizacja podstawowego scenariusza (ang. Baseline Scenario Energii, BSE), odzwierciedlającego obecną sytuację, spowoduje wzrost emisji gazów cieplarnianych z sektora energii o 0,7 proc. rocznie – do 43 Gt do 2050 r. – Spowoduje to prawdopodobny wzrost temperatury o 3°C lub więcej w drugiej połowie tego wieku – czytamy.

Realizacja scenariusza zakładającego intensyfikację transformacji energetycznej (ang. Transforming Energy Scenario, TES) spowodować ma z kolei „spadek emisji o 3,8 proc. rocznie, utrzymując oczekiwany wzrost temperatury znacznie poniżej 2°C”. Autorzy raportu przewidują, że podążanie tą ścieżką przynieść ma ogromne korzyści społeczno-ekonomiczne - liczba miejsc pracy w sektorze energetyki wyniosłyby 100 mln do 2050 r. (to o 40 mln więcej niż przy działaniach podejmowanych obecnie) - Korzyści dla środowiska i zdrowia, a także znaczna poprawa dobrobytu ludzi, byłyby odczuwalne w każdym regionie świata – dodano.

Przedstawiony przez Agencję scenariusz transformacji TES zakłada zmniejszenie zużycia paliw kopalnych o 75 proc. do 2050 r., tj. do 130 EJ - mniej więcej tyle, ile wynosi dzisiejsze zapotrzebowanie na energię w Chinach. - Największe spadki zużycia miałyby miejsce w przypadku węgla, o 41 proc. w 2030 r. i 87 proc. w 2050 r. Drugi największy spadek odnotowałby ropa naftowa, odpowiednio 31 proc. w 2030 r. i 70 proc. w 2050 r. – czytamy w raporcie. Udział odnawialnych źródeł energii wzrósłby wówczas do 28 proc. w 2030 r. i 66 proc. w 2050 r.

Koszty transformacji

W swojej analizie IRENA wskazuje, że inwestycje niskoemisyjne przyniosłaby nawet ośmiokrotnie wyższe oszczędności niż poniesione w tym celu koszty. - Bezpieczna dla klimatu ścieżka wymagałaby skumulowanych inwestycji energetycznych w wysokości 110 trylionów USD do 2050 r., ale osiągnięcie pełnej neutralności emisji dwutlenku węgla wymagałoby kolejnych 20 trylionów USD – podaje IRENA. Realizacja tego scenariusza miałaby wpłynąć na znaczny wzrost PKB - o 2,4 proc. więcej w połowie XXI wieku niż zakładają to obecne plany.

Kiedy jak nie teraz?

- Teraz bardziej niż kiedykolwiek polityka publiczna i decyzje inwestycyjne muszą być zgodne z wizją zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości. Aby tak się stało, potrzebny jest szeroki pakiet polityki - taki, który zmierzy się z celami w zakresie energii i klimatu jednocześnie z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi na każdym poziomie. Sprawiedliwa transformacja nie powinna pozostawiać nikogo za sobą. Mam szczerą nadzieję, że ta publikacja pomoże wskazać właściwą drogę – przekonuje w przedmowie do raportu dyrektor generalny IRENA Francesco La Camera.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna jest tutaj:
https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dyrektywa ws. efektywności energetycznej budynków z porozumieniem Rady i Parlamentu (08 grudnia 2023)Sejmowe komisje: Projekt ustawy o ochronie odbiorców energii ma objąć też małe i średnie firmy (07 grudnia 2023)Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński i Przykona najbardziej innowacyjnymi energetycznie gminami w Polsce (05 grudnia 2023) ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (28 listopada 2023)Stać nas na 40% OZE w 2030. Rekomendacje Forum Energii w związku z RED III (24 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony