Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Jak zmniejszyć ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu?

   Powrót       26 czerwca 2017       Ryzyko środowiskowe   

Ryzyko finansowe wynikające z nieuwzględniania zmian klimatu w strategiach biznesowych dostrzega się na świecie coraz częściej. Niedoszacowanie potencjalnych strat z tego tytułu może okazać się istotne także dla polskich podmiotów – informuje Task Force on Climate Related Financial Disclosures.

Podczas gdy większość krajów ma wymogi odnośnie ujawniania informacji dotyczących przedsiębiorstw, brak jest spójności co do sposobu uwzględniania długoterminowego, w tym związanego ze zmianami klimatu, ryzyka finansowego. Tymczasem ocieplenie planety spowodowane emisjami gazów cieplarnianych stwarza poważne zagrożenie i będzie miało wpływ na wiele sektorów gospodarki.

Firmy zainteresowane tą tematyką już wkrótce poznają najnowsze rekomendacje dotyczące uwzględniania ryzyk klimatycznych w swoich strategiach finansowych. Zalecenia zostaną przedstawione w formie raportu 29 czerwca br. Przygotowała je grupa zadaniowa Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Rekomendacje TCFD mogłyby doprowadzić do powstania globalnego standardu branżowego, który pozwalałby na informowanie o ryzyku finansowym związanym z klimatem.

Pierwszym na świecie aktem prawnym, który zobowiązuje inwestorów instytucjonalnych do zgłaszania ryzyk finansowych(1) związanych ze zmianami klimatu, jest francuska ustawa o transformacji energetycznej – oprócz informowania, inwestorzy muszą także opisać środki wdrożone w celu minimalizowania tych ryzyk.

Jak powiedział przewodniczący TCFD Michael Bloomberg, problemem dla rynku i inwestorów jest brak informacji na temat lub fakt, że są one niekompletne, co może potencjalnie spowodować destabilizację na rynku finansowym.

TCFD(2) została utworzona przez Radę Stabilności Finansowej (FSB), międzynarodowy organ pod przewodnictwem gubernatora Banku Anglii Marka Carney'a. Powstała w odpowiedzi na wniosek ministrów finansów grupy G20 i prezesów banków centralnych. Ma 32 członków reprezentujących wiele sektorów gospodarki i rynki finansowe. TCFD skupia wyłącznie przedstawicieli biznesu, bez udziału społeczeństwa obywatelskiego czy nauki - i tym różni się zasadniczo od innych podobnych inicjatyw.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ French energy transition law - global investor briefing
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/3486-french-energy-transition-law.pdf
2/ Strona internetowa TCFD
http://www.fsb-tcfd.org

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pomoc w ramach programu FENIKS - nowe regulacje (30 listopada 2023)Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość (29 listopada 2023)Klimatyczny podręcznik dla samorządów od IOŚ-PIB (29 listopada 2023)Jak tworzyć rozwiązania oparte na naturze? Rekomendacje EEA (28 listopada 2023)Więcej lepszych danych o lasach. KE proponuje Forest Monitoring Law (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony