Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Jakie zmiany przyniesie nowa specustawa o ASF?

   Powrót       31 stycznia 2020       Ryzyko   

Z dniem 31 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa mająca na celu ułatwienie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa ta odnosi się w szczególności do afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Najważniejsze zmiany w ustawie mówią m.in. o wprowadzeniu regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego w Prawie łowieckim. Odstrzał sanitarny będzie odbywał się na podstawie indywidualnego upoważnienia, do którego wystawienia zobowiazany jest odpowiednio zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Pomoc ze strony organów administracji rządowej

Zarządca lub dzierzawca terenu obwodu łoweckiego może wystąpić z wnioskiem do organów Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Inspekcji Weterynaryjnej o udzielenie pomocy do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Nowelizacja wnosi równiez istotną zmianę w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dopuszczone jest użycie tłumika hukowego.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji celem ograniczenia przenoszenia wirusa

W drodze rozporządzenia, Minister właściwy do spraw rolnictwa określił również zasady bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny. Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych, osób uprawnionych do wykonywania polowania lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby.

Według niektórych organizacji pozarządowych przestrzeganie zasad bioasekuracji może być skuteczniejsze w walce z wirusem ASF niż odstrzał dzików. Więcej na ten temat czytaj pod tym linkiem.

Kary za utrudnianie i uniemożliwianie polowania

Wprowadzona została także regulacja zabraniająca celowego utrudniania i uniemożliwiania polowania. Jak czytamy w ustawie za popełnienie takiego wykroczenia przewidziana jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku.

Pełna treść ustawy z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dostępna jest tutaj.

Dane statystyczne dotyczące wirusa ASF w Polsce

Wirus ASF pojawił się w Polsce w lutym 2014 roku. Według danych Inspekcji Weterynaryjnej, tylko w 2019 roku stwierdzono 2259 przypadków afrykańskiego pomoru swiń u dzików na terytorium Polski.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objetych restrykcjami dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wiktor Wyżyński: Praktykant w redakcji Teraz Środowisko

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy rozdział w ekologicznym rolnictwie? W oczekiwaniu na plany strategiczne (09 lutego 2022)O wilku mowa. Zagrożenia, odstrzały, liczebność i reakcja na zmiany klimatu (08 listopada 2021)Ministerstwo Klimatu i Środowiska: spekulacje na temat ASF nieuprawnione (19 października 2021)Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wkrótce rusza nabór (22 września 2021)Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF (15 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony