Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Jednolity tekst ustawy o portach i przystaniach morskich w Dzienniku Ustaw

   Powrót       07 września 2023       Planowanie przestrzenne   

W Dzienniku Ustaw pojawił się jednolity tekst ustawy o portach i przystaniach morskich. Ostatnio wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nieruchomości portowych. Regulacje upoważniają ministra ds. gospodarki w zakresie wyznaczenia portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych.

Jednolity tekst ustawy ma związek z nowelizacją ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, w tym o portach i przystaniach morskich. Celem zmian była poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery, usprawnienie nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej oraz usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów oraz umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

5 września br. ukazał się jednolity tekst ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. W określonych przypadkach przewidziano zastąpienie umowy przedwstępnej dokumentami koncesji wraz z projektem jej umowy lub projektem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zależności od ustalonej formy współpracy. Zmiany były podyktowane tym, iż ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie przewidują umowy przedwstępnej.

Nieruchomości portowe i bazy serwisowe

Ponadto przyznano Skarbowi Państwa prawa pierwokupu udziałów lub akcji w spółce handlowej, która dysponuje prawami do nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Doprecyzowano także procedury pierwokupu w kwestii prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w granicach portu lub przystani morskiej. Ustalono, że udział w takim prawie wchodzi w skład masy upadłości.

Umożliwiono ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu, wskazanie w drodze rozporządzenia portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych. Zapis jest kluczowy z punktu widzenia rozwoju nowego rynku w Polsce – morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie bazy są rozwijane przez inwestorów w Łebie i Ustce.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bruksela, Ottawa - wspólna sprawa. Zielony sojusz UE i Kanady (27 listopada 2023)Kto w Polsce sięga po wiatr na Bałtyku? (20 czerwca 2023)Branża offshore wind z zadowoleniem przyjmuje istotne zmiany w regulacjach (08 grudnia 2022)Zielony Ład: Odbudowa zasobów przyrodniczych do 2050 r. i redukcja o połowę stosowania pestycydów do 2030 r. (23 czerwca 2022)Opublikowano tekst jednolity ustawy o offshore (20 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony