Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo energetyczne

   Powrót       05 lipca 2022       Energia   

1 lipca br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano 0bwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385).

Ustawa Prawo energetyczne określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Jakie zmiany uwzględniono?

Tekst jednolity ustawy Prawo energetyczne uwzględnia zmiany wprowadzone następującymi ustawami:

 1. ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694),
 2. ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 868),
 3. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, 1642 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1),
 4. ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1505),
 5. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642),
 6. ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1873),
 7. ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2376),
 8. ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269),
 9. ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 2271),
 10. ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490),
 11. ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1),
 12. ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 200),
 13. ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202),
 14. ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 631).

Tekst jednolity uwzględnia ponadto zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 19 maja 2022 r.

Czytaj: Opublikowano jednolity tekst ustawy o OZE

Pełną treść obwieszczenia ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o OZE można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. O nowo publikowanych aktach prawnych informujemy także co czwartek w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową pt. Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji (22 września 2022)Tarcza Solidarnościowa, czyli rządowy pomysł ws. kryzysu energetycznego (16 września 2022)Rusza nabór w programie „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna” (15 lipca 2022)Opublikowano jednolity tekst ustawy o OZE (05 lipca 2022)Program priorytetowy „Mój Prąd” ze wsparciem z Funduszy Europejskich (30 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony