Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Co łączy tampony, kubki i papierosowe filtry? Nowe przepisy dla jednorazowych produktów

Od 3 lipca 2021 r. na opakowaniach jednorazowych produktów zawierających tworzywa sztuczne pojawią się specjalne oznakowania. Konsument będzie poinformowany m.in. o nieodpowiednim sposobie wyrzucania odpadów i jego konsekwencjach dla środowiska.

   Powrót       21 grudnia 2020       Odpady   
Przykład nowego oznakowania

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (treść rozporządzenia tutaj).

Cel, jaki powinno spełniać oznakowanie

We wspomnianej dyrektywie ustanowiono ogólne wymogi dotyczące oznakowania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które często są wyrzucane przez konsumentów w niewłaściwy sposób. Oznakowanie ma informować konsumentów o obecności tworzyw sztucznych w produkcie, o niewskazanych sposobach unieszkodliwiania produktu po jego użyciu i o negatywnym wpływie na środowisko wynikającym z zaśmiecania lub innych nieodpowiednich sposobów unieszkodliwiania odpadów w przypadku tego produktu.

- To długo oczekiwane rozporządzenie zostało opublikowane z półroczny opóźnieniem w stosunku do planowanego harmonogramu. Wymóg takiego oznakowania został wprowadzony dyrektywą z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W szczególności chodzi o art. 7 ust. 2 – wyjaśnia Konrad Nowakowski, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Czytaj: Biotworzywa. Nieśmiały trend czy konieczność, której nie uniknie przemysł?

Jakich produktów dotyczą nowe przepisy?

Rozporządzenie wykonawcze zawiera cztery załączniki dotyczące zharmonizowanych specyfikacji dla oznakowania:

  1. podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów,
  2. chusteczek nawilżanych,
  3. filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi,
  4. kubków na napoje.

Jak będą wyglądały nowe oznakowania na opakowaniach?

Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi co do kształtu, koloru, rozmiaru etc. oznakowania.

Na grafice w ramce przykładowe oznakowaniae podpasek higienicznych o powierzchni 10 cm kwadratowych lub większej oraz oznakowanie tamponów i aplikatorów do tamponów.

Czytaj: Problem miliardów pieluch na składowiskach wkrótce się rozwiąże

Rozporządzenie wprowadza ponadto obowiązek podania informacji o zawartości plastiku w jednorazowym produkcie w języku urzędowym państwa, w którym jest on wprowadzany do obrotu. W języku polskim będzie to wyrażenie „zawiera plastik”.

Na zasadzie odstępstwa dla produktów wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 roku oznakowanie będzie można umieszczać za pomocą naklejek.

Zgodnie z treścią rozporządzenia znaki powinny być umieszczane zarówno na opakowaniach handlowych (jednostkowych), jak i opakowaniach zbiorczych. Rozporządzenie nie wymaga harmonizacji i obowiązuje bezpośrednio w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Treść rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko oraz dyrektywa Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko - w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko.

Najnowsze akty prawne co tydzień w naszym bezpłatnym newsletterze!

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PolKa z zezwoleniem MKiŚ na prowadzenie systemu kaucyjnego (12 czerwca 2024)Powstał model zanieczyszczenia oceanów plastikiem (29 maja 2024)Rozporządzenie o przemieszczaniu odpadów i dyrektywa zaostrzająca prawo środowiskowe wchodzą w życie (20 maja 2024)Uniknąć ponad mld ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Ministerstwo poprawia system kaucyjny (07 maja 2024)Jednorazowe papierosy jednym z najbardziej szkodliwych dla środowiska produktów (29 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony