Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Joanna Kopczyńska zastępcą prezesa Wód Polskich

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał 22 lutego br. Joannę Kopczyńską na stanowisko zastępcy prezesa Wód Polskich ds. zarządzania środowiskiem wodnym.

   Powrót       02 marca 2018       Woda   

Joanna Kopczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Przed powołaniem na stanowisko zastępcy prezesa Wód Polskich pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska.

Karierę zawodową w administracji rozpoczęła w 2004 roku zajmując się projektami z obszaru ochrony środowiska finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (ISPA, Fundusz Spójności), negocjacjami z Komisją Europejską w zakresie środków UE przeznaczonych na ochronę środowiska (PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), programowaniem środków na ochronę środowiska w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, LIFE 2014-2020.

Odpowiadała za koordynację przygotowywania m.in. planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. Pełniła również funkcję dyrektora wodnego oraz morskiego w kontaktach z Komisją Europejską, a także przewodniczącej Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM).

Źródło: KZGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krzysztof Bolesta sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (05 lutego 2024)Prof. Robert Czerniawski powołany na stanowisko dyrektora IMGW-PIB (31 stycznia 2024)Maciej Bando dołącza do kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska (30 stycznia 2024)Jednolity tekst ustawy Prawo ochrony środowiska dostępny (18 stycznia 2024)3,1% polskiego PKB na ochronę środowiska w 2022 r. Dane ekonomiczne od GUS (17 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony