Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Kalendarium rozmów o klimacie w 2019 r.

Ubiegły rok pełen był wydarzeń związanych z przygotowaniami do COP24. Rok 2019, podobnie jak poprzedni, bogaty będzie w wiele wydarzeń dotyczących klimatu. Ich kulminacyjnym momentem ma być Szczyt Sekretarza Generalnego ONZ w Nowym Jorku.

   Powrót       06 lutego 2019       Ryzyko środowiskowe   

2019 rok jest czasem polskiej Prezydencji COP24, a także ważnych dyskusji o celach polityki klimatycznej na szczeblu międzynarodowym.

Rok bez COP

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Chile Sebastiana Piñera(1), następna 25. Sesja Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu odbędzie się w styczniu 2020 r., a nie jak było planowane pod koniec bieżącego roku. Uwaga wydarzenia skupiona ma zostać na podnoszeniu ambicji i ustalaniu nowych krajowych celów redukcji emisji. Wydarzenia zaplanowane na ten rok stanowić zatem mogą platformę do dyskusji między światowymi przywódcami, liderami biznesu oraz przedstawicielami świata nauki.

Strategia UE do 2050 r.

W pierwszej połowie 2019 r., przed zaplanowanym na wrzesień szczytem Sekretarza Generalnego ONZ, przyjęta zostanie prawdopodobnie długoterminowa strategia UE do 2050 r. Przedstawiony 28 listopada 2018 r. dokument Komisji Europejskiej dyskutowany ma być 9 maja br. na szczycie UE w Sybinie (Rumunia). Również w maju odbędzie się w Londynie 74. sesja Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Wydarzenie to dotyczyć będzie działań mających na celu dekarbonizację tego sektora.

Pod koniec czerwca w Osace (Japonia) odbyć ma się spotkanie grupy G20. Zgodnie z zapowiedzią premiera Japonii Shinzo Abe, zmiany klimatu oraz kwestie zanieczyszczenia mikroplastikiem stanowić mają jeden z priorytetów szczytu.

Dwa raporty IPCC

16 sierpnia ukazać ma się raport tematyczny(2) Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Tematyka dotyczyć ma zmian klimatycznych, pustynnienia, degradacji gleby, zrównoważonego zarządzania gruntami, bezpieczeństwa żywności i strumieni gazów cieplarnianych w ekosystemach lądowych. Kolejny raport(3) ukazać ma się 20 września – dotyczyć będzie zmian klimatycznych oraz oceanów i kriosfery.

Kulminacyjne wydarzenie 2019 r.

Kulminacyjnym wydarzeniem dyplomacji klimatycznej w tym roku ma być szczyt Sekretarza Generalnego ONZ. Odbędzie się on 23 września w Nowym Jorku. Jak mówił sekretarz generalny António Guterres, „szczyt skupi się na obszarach, które stanowią sedno problemu – sektory i obszary, które generują najwięcej emisji”. Ma on koncentrować się m. in. na mobilizacji źródeł finansowania w celu obniżenia emisyjności wszystkich priorytetowych sektorów, przyspieszeniu odejścia od paliw kopalnych, transformacji przemysłu czy wspieraniu globalnych wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów i zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi oraz zarządzania nimi.

Ważne wybory

Wśród wyborów, których wynik może mieć wpływ na politykę klimatyczną wymienić należy Kanadę (21 października). Sprzeciw wobec podatku węglowego stał się tam obecnie jedenym z kluczowych tematów kampanii wyborczej.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Chile to Host Next UN Climate Change Conference in 2020
https://www.telesurenglish.net/news/Chile-to-Host-Next-UN-Climate-Change-Conference-in-2020-20181214-0013.html
2/ Special Report on Climate Change and Land:
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
3/ IPCC Report: The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate:
https://www.ipcc.ch/report/srocc/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Potrojenie mocy OZE (24 czerwca 2024)Resort przemysłu zajmie się gospodarką wodorową, paliwami i energią jądrową (21 czerwca 2024)Apel do europosłów o utrzymanie zeroemisyjnego kursu. PSNM (20 czerwca 2024)Spory klimatyczne wciąż wokół praw człowieka (19 czerwca 2024)40% zużycia energii w miastach UE to budynki. O komunikacji i sprawnej transformacji sektora (18 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony