Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Rząd Kanady nie będzie finansował projektów związanych z paliwami kopalnymi

   Powrót       09 grudnia 2022       Energia   

Kanadyjski minister zasobów naturalnych Jonathan Wilkinson poinformował, że Kanada od 2023 r. nie będzie wspierać ze środków publicznych międzynarodowych projektów związanych z paliwami kopalnymi. Decyzja ta stanowi kontynuację podjętej podczas COP26 w Glasgow deklaracji  w sprawie międzynarodowego poparcia dla przejścia na czystą energię, którą wówczas podpisało 38 państw i instytucji. Aby spełnić założenia podjętego wówczas zobowiązania, minister przedstawił wytyczne(1) dla departamentów i agencji federalnych, a także państwowych korporacji dotyczące finansowania międzynarodowych projektów w sektorze energii.

Przypominamy, badania przeprowadzone przez organizacje pozarządowe wskazują, że kluczową rolę w finansowaniu przemysłu węglowego odgrywa niewielka liczba instytucji finansowych z zaledwie 6 krajów. Za 86% wkładu finansowego w inwestycje w tym sektorze odpowiadają banki i inwestorzy instytucjonalni z USA, Chin, Japonii, Indii, Wielkiej Brytanii oraz Kanady. Więcej na ten temat tutaj.

Czytaj też: World Energy Outlook 2022. Wszystkie scenariusze wskazują na wzrost udziału OZE

Wytyczne dla organizacji finansowych

Jak czytamy w komunikacie kanadyjskiego ministerstwa zasobów naturalnych, „Kanada zapewni, że jej inwestycje za granicą będą zgodne z jej krajowymi i międzynarodowymi celami klimatycznymi, co oznacza inwestowanie w czystą energię i odnawialne źródła energii”. Wyjaśniono, że rządowa agencja Export Development Canada (EDC), nie będzie przedłużać istniejącego już wsparcia w inwestycje związane z przemysłem paliw kopalnych, wsparcie ma być natomiast przesunięte na projekty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Zaangażowanie w projekty OZE ma wzrosnąć z 6,3 mld CAD w 2021 r. do 10 mld CAD do 2025 r.

Możliwe wyjątki od reguły

W wytycznych podkreślono jednak, że rząd Kanady „w pewnych ograniczonych i jasno określonych okolicznościach” nadal może zapewniać wsparcie dla projektów związanych z paliwami kopalnymi. Projekty, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe, będą musiały jednak być zgodne z celami Porozumienia paryskiego, spójne z krajowym zobowiązaniem w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych (NDC) oraz zapewniać, że ich realizacja nie opóźni ani nie ograniczy przejścia na odnawialne źródła energii.

W wytycznych wskazano ponadto szczegółowe warunki umożliwiające finansowanie projektów wytwarzania energii z gazu ziemnego. Możliwe będzie to jednak tylko w konkretnych przypadkach – np. jeśli realizacja projektu pozwoli na „zastąpienie wysokoemisyjnej energii z paliw kopalnych i jest częścią planu stopniowego zmniejszania intensywności emisji dwutlenku węgla w koszyku energetycznym kraju, w którym projekt będzie zlokalizowany”. Wsparcie dla energetyki opartej na paliwach kopalnych będzie dozwolone także dla projektów mitygacyjnych. - Wsparcie byłoby dozwolone dla projektów, które mają na celu przede wszystkim obniżenie emisyjności istniejących obiektów w sektorze energetycznym opartym na paliwach kopalnych, o ile łagodzenie skutków nie przedłuża okresu eksploatacji obiektu i istnieje plan przejścia na wodór lub inne czyste źródło – wskazano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.nrcan.gc.ca/home/guidelines-for-canadas-international-support-for-the-clean-energy-transition/24797

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zapotrzebowanie na gaz w UE spadło o 13% w 2022 r. Co wpłynęło na ten wynik? (21 marca 2023)Ogłoszono nabory na działania środowiskowe dla mazowieckich samorządów (14 marca 2023)Rośnie popularność kolektorów słonecznych w Polsce (06 marca 2023)URE ostrzega przed spadkiem mocy dyspozycyjnej w systemie elektroenergetycznym (02 marca 2023)Światowy kryzys energetyczny spowodował, że w 2022 r. dopłaty do paliw kopalnych osiągnęły rekordowy poziom (17 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony