Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.09.2021 24 września 2021

17 grudnia br. rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną

   Powrót       10 grudnia 2019       Energia   

W dniach 17 - 20 grudnia br. odbędzie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji (ang. Combined Heat and Power, CHP) lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Sesja aukcji będzie trwać 4 dni. Jej otwarcie nastąpi 17 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie – 20 grudnia o godzinie 16:15. Informacje o wynikach aukcji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosi na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji.

Oferty w aukcji CHP należy przygotować przy wykorzystaniu formularza oferty opublikowanego przez Prezesa URE na stronie BIP URE w zakładce Aukcje CHP: Ogłoszenia i wyniki.

Nowy system wprowadziła ustawa z 2018 roku

Ustawa z grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Każdy z inwestorów może przedstawić w danej aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji), których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Takie rozwiązanie - tzw. reguła wymuszania konkurencji - powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników.

- System aukcyjny pozwala na minimalizację kosztów wsparcia rozwoju kogeneracji przenoszonych na odbiorców końcowych, dzięki wprowadzeniu mechanizmów wymuszających konkurencję. Aukcje promują najbardziej wydajne technologie oraz lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest optymalne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne – zauważa Rafał Gawin, prezes URE.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 1 mld zł. Natomiast dla wytwórców energii elektrycznej zlokalizowanych poza terytorium Polski maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynosi ponad 51 mln zł (maksymalnie 300 GWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji).

Szczegółowy regulamin aukcji dostępny jest na stronie internetowej URE.

Źródło: URE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Podpisano umowę na budowę spalarni odpadów komunalnych w Starachowicach (04 sierpnia 2021)Prezes URE ogłasza aukcję na premię kogeneracyjną (03 sierpnia 2021)Warszawa: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (09 czerwca 2021)Trigeneracja wodorowa tylko dla odważnych: Pszczyna zrezygnowała, Tarnowskie Góry złapały okazję (02 czerwca 2021)Strategia dla ciepłownictwa: więcej efektywnych systemów, rozwój sieci, wsparcie OZE (20 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony