Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2021 02 grudnia 2021

Wysokosprawna kogeneracja z zastrzykiem unijnego dofinansowania w kwocie 304 mln zł

NFOŚiGW opublikował listę projektów, którym zostało przyznane dofinansowanie na inwestycje polegające na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Na liście są m.in. biogazownie rolnicze i instalacje na biomasę.

   Powrót       22 stycznia 2020       Energia   

Jak czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, efektem zawartych umów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 740 tys. ton równoważnika CO2.

Projekty sklasyfikowano na te wykorzystujące źródło OZE oraz zasilane gazem ziemnym. Nowatorskim przykładem inwestycji jest projekt Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu na budowę modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu. Powstaną także biogazownie rolnicze, co według branży biogazowników jest jednak kroplą w morzu potrzeb.

Więcej o biogazie w Temacie Miesiąca: Biogaz

Dofinansowanie wymienionych wyżej przedsięwzięć umożliwia I oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej Kogeneracji. Umowy zostały zawarte w IV kwartale 2019 r. Całkowity koszt projektów wyniesie prawie 816 mln zł.

Lista projektów ze źródłem OZE tutaj.

Projekty wykorzystujące gaz ziemny tu.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Kogeneracja dla Ciepłownictwa” (01 grudnia 2021)Quo vadis zielona energio? (24 września 2021)Podpisano umowę na budowę spalarni odpadów komunalnych w Starachowicach (04 sierpnia 2021)Prezes URE ogłasza aukcję na premię kogeneracyjną (03 sierpnia 2021)Warszawa: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (09 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony