Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Departamencie Komunikacji Społecznej Urząd Regulacji Energetyki
Smart Room Heating - aplikacja, która wspiera wydajność pomp ciepła firmy Glen Dimplex Polska

Sprawozdania roczne CHP do 15 marca

a+a-    Powrót       30 stycznia 2020       Energia   

Do 15 marca każdego roku wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uczestniczący w systemach wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych zobowiązani są do złożenia do Prezesa URE sprawozdania rocznego CHP.

Zgodnie ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązek dotyczy wytwórców energii elektrycznej uprawnionych do otrzymania premii:

 • gwarantowanej (PG);
 • gwarantowanej indywidualnej (PGI);
 • kogeneracyjnej (PK);
 • kogeneracyjnej indywidualnej (PKI), a także

uczestniczących w systemie wsparcia w formie gwarancji pochodzenia CHP (GPCHP).

Czytaj Opinię eksperta: Ustawa o promowaniu kogeneracji to szansa na pozytywny impuls inwestycyjny

Podstawowe informacje:

 1. termin – do 15 marca każdego roku;
 2. sprawozdanie musi zostać potwierdzone przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji;
 3. do sprawozdania należy załączyć opinię akredytowanej jednostki () oraz schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji;
 4. sprawozdanie powinno zawierać dane dotyczące jednostki kogeneracji:
  • za okres poprzedniego roku;
  • określone na podstawie rzeczywistej średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji;
  • prezentować dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1851)/.

Niezłożenie ww. sprawozdania we wskazanym terminie lub przekazanie w sprawozdaniu informacji nieprawdziwych lub niepełnych, sankcjonowane jest karą pieniężną, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

W celu prawidłowego wypełnienia ww. obowiązku, na stronie URE zostały zamieszczone rekomendowane do stosowania wzory:

Do realizacji ww. obowiązku za rok 2019, w terminie do 15 marca 2020 r. zobowiązani są wytwórcy, którzy uzyskali decyzję o dopuszczeniu do systemu wsparcia (PG/PGI).

Źródło: URE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wysokosprawna kogeneracja z zastrzykiem unijnego dofinansowania w kwocie 304 mln zł (22 stycznia 2020)17 grudnia br. rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną (10 grudnia 2019)Prezes UPEBI: W branży umiarkowany optymizm (23 października 2019)Ciepłownictwo może podwoić udział w krajowej produkcji prądu (18 października 2019)Podpisano list intencyjny ws. budowy spalarni RDF w Stalowej Woli (13 sierpnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony