Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Kogeneracja w 2024 r. - na stronach RCL pojawiły się nowe projekty rozporządzeń

   Powrót       19 września 2023       Energia   

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się kilka projektów rozporządzeń kluczowych dla rynku kogeneracji w Polsce w 2024 r.

Pierwszy z projektów to rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2024 r.(1) Jak czytamy, maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną w przyszłym roku, wynosi 18 000 000 MWh. Maksymalną wartość premii kogeneracyjnej wskazano na poziomie 3 902 505 075 zł, a w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Polski – 195 125 254 zł. Z kolei moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną, nie może przekroczyć 50 MW. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r

Kolejny dokument to projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2024(2). Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (ORS), biorąc pod uwagę prognozowany stan środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej na dzień 31 grudnia 2023 r., zaproponowano ustalenie opłaty kogeneracyjnej na poziomie roku 2023, tj.: 4,96 zł/MWh. Stawka uwzględnia ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców energochłonnych. Dane dotyczące odbiorców energochłonnych, umożliwiające określenie kosztu mechanizmu ulgi w opłacie kogeneracyjnej oraz wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej uwzględniającej tą ulgę zostały uzyskane z Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z szacunkami, zaproponowana stawka będzie oznaczać średnie obciążenie w wysokości ok. 12,4 zł/rok/gospodarstwo domowe. Wzrost wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej zostanie skompensowany zmianą wysokości stawki opłaty OZE.

Pojawił się także projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2024 r(3). Bez tego dokumentu niemożliwe będzie w przyszłym roku ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie aukcji na premię kogeneracyjną dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MWh ze względu na brak publikacji parametrów aukcji, tj. wartości referencyjnych. Wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji w 2024 opalanej paliwami gazowymi wynosi 324,42 zł/ MWh; opalanej paliwami stałymi - 0,00 zł/ MWh; opalanej biomasą - 418,38 zł/ MWh; pozostałych - 278,06 zł/ MWh. Dla zmodernizowanych jednostek stawki są znacznie niższe. Szczegóły można znaleźć w projekcie.

Inwestycje w sieć dystrybucji ciepła i chłodu

Kolejny dokument to rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027(4). Dokument ustanawia program pomocowy, umożliwiający przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej na pokrycie kosztów działań na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu FEnIKS bez konieczności powiadamiania Komisji Europejskiej o każdym przypadku uzyskania takiego wsparcia.

W ramach projektowanego rozporządzenia przewiduje się udzielanie wsparcia na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego/ 13882/ i chłodniczego. Jak wyjaśniają autorzy regulacji, spowodowałoby to konieczność powiadamiania Komisji Europejskiej o każdym przypadku uzyskania takiego wsparcia, co wpłynęłoby na spowolnienie realizacji inwestycji i założonych do realizacji celów w polityce klimatyczno-energetycznej.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Treść dokumentu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376850
2/ Treść dokumentu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376852/
3/ Treść dokumentu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376854
4/ Treść dokumentu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376856

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone ciepło. Ze słońca? (28 września 2023)Dolnośląskie: Gminy i instytucje otrzymały z NFOŚiGW wsparcie na realizację proekologicznych projektów (24 maja 2023)Otwock: Stabilne dostawy ciepła (11 kwietnia 2023)Nowy Targ: NFOŚiGW przeznaczył 18 mln zł na rozwój ciepłowni (25 października 2022)Systemy ciepłownicze ze wsparciem. Jest projekt rozporządzenia (10 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony