Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Kolej jednoszynowa również w Polsce? RM przyjęła projekt nowelizacji przepisów

   Powrót       03 lutego 2022       Planowanie przestrzenne   
Monorail

1 lutego br. Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury (MI) projekt ustawy(1) o zmianie ustawy o dozorze technicznym(2) oraz ustawy o transporcie kolejowym(3). Projekt został pierwotnie sporządzony 8 października 2021 r.

Zgodnie z informacjami podanymi w ocenie skutków regulacji, powodem nowelizacji przepisów są pojawiające się coraz częściej plany budowy pierwszych urządzeń (znanych również jako monorail) do przewozu osób lub rzeczy poruszających się na jednej szynie i na poduszkach powietrznych lub magnetycznych. Jak przekazuje Ministerstwo Infrastruktury, dozór nad urządzeniami typu monorail będzie sprawował Transportowy Dozór Techniczny.

Zapisy nowelizacji mają wejść w życie czternaście dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Urządzenia monorail coraz popularniejsze

Choć obecnie kolej jednoszynowa nie jest wykorzystywana w transporcie liniowo-terenowym i kolejowym w Polsce, spotyka się ją w prawie wszystkich zakątkach świata. Według relacji MI, w skali globalnej eksploatuje się obecnie około 56 linii kolei jednoszynowej – 26 z nich funkcjonuje w Azji.

W ostatnim czasie zainteresowanie rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło – prawie 30 nowych linii kolei jednoszynowej jest w trakcie budowy, testów, w fazie planowania koncepcyjnego lub oczekuje na budowę - wskazano.

Skąd bierze się obecne zainteresowanie koleją jednoszynową? Wskazuje się, że tego typu inwestycje buduje się szybciej i taniej w porównaniu do budowy metra. MI poinformowało, że monorail “nie ingeruje w strukturę miejską tak mocno, jak tradycyjne, naziemne środki transportu”, a dodatkowo nie musi zatrzymywać się na światłach i skrzyżowaniach.

Zbudowanie i eksploatacja sieci monorail z jednej strony obniża koszty transportu (tak dla miasta, jak i dla użytkowników tej formy transportu), a z drugiej znacząco przyspiesza ten transport, nie ingerując w dotychczasową infrastrukturę drogową – dodano.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Numer w wykazie prac: UD279
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352252
2/ Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272).3/ Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jest nowy Krajowy Program Kolejowy (18 sierpnia 2023)Oddziaływanie akustyczne wiatraków. Badania rozwiewają obawy (15 czerwca 2023)Koleje zyskają program rozwoju do 2030 r. Na konsultacje przewidziano 40 dni (24 kwietnia 2023)Bez zielonej energii polska gospodarka straci na konkurencyjności. Przedsiębiorcy apelują (23 lutego 2023)Dyrektywa NIS 2: Branża komunalna odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo (15 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony