Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Kolej jednoszynowa również w Polsce? RM przyjęła projekt nowelizacji przepisów

   Powrót       03 lutego 2022       Planowanie przestrzenne   
Monorail

1 lutego br. Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury (MI) projekt ustawy(1) o zmianie ustawy o dozorze technicznym(2) oraz ustawy o transporcie kolejowym(3). Projekt został pierwotnie sporządzony 8 października 2021 r.

Zgodnie z informacjami podanymi w ocenie skutków regulacji, powodem nowelizacji przepisów są pojawiające się coraz częściej plany budowy pierwszych urządzeń (znanych również jako monorail) do przewozu osób lub rzeczy poruszających się na jednej szynie i na poduszkach powietrznych lub magnetycznych. Jak przekazuje Ministerstwo Infrastruktury, dozór nad urządzeniami typu monorail będzie sprawował Transportowy Dozór Techniczny.

Zapisy nowelizacji mają wejść w życie czternaście dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Urządzenia monorail coraz popularniejsze

Choć obecnie kolej jednoszynowa nie jest wykorzystywana w transporcie liniowo-terenowym i kolejowym w Polsce, spotyka się ją w prawie wszystkich zakątkach świata. Według relacji MI, w skali globalnej eksploatuje się obecnie około 56 linii kolei jednoszynowej – 26 z nich funkcjonuje w Azji.

W ostatnim czasie zainteresowanie rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło – prawie 30 nowych linii kolei jednoszynowej jest w trakcie budowy, testów, w fazie planowania koncepcyjnego lub oczekuje na budowę - wskazano.

Skąd bierze się obecne zainteresowanie koleją jednoszynową? Wskazuje się, że tego typu inwestycje buduje się szybciej i taniej w porównaniu do budowy metra. MI poinformowało, że monorail “nie ingeruje w strukturę miejską tak mocno, jak tradycyjne, naziemne środki transportu”, a dodatkowo nie musi zatrzymywać się na światłach i skrzyżowaniach.

Zbudowanie i eksploatacja sieci monorail z jednej strony obniża koszty transportu (tak dla miasta, jak i dla użytkowników tej formy transportu), a z drugiej znacząco przyspiesza ten transport, nie ingerując w dotychczasową infrastrukturę drogową – dodano.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Numer w wykazie prac: UD279
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352252
2/ Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272).3/ Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Środki z KPO na transport intermodalny. MI (17 maja 2024)Tabor na tory (13 marca 2024)550 mln zł dofinansowania z CEF na inwestycje infrastrukturalne (26 stycznia 2024)Statki na niebie (23 stycznia 2024)Rada i Parlament Europejski osiągają porozumienie ws. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) (20 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony