Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.07.2021 30 lipca 2021

Priorytety Komisji ENVE na 2021 rok

   Powrót       03 lutego 2021       Management   

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wziął udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu komisji ENVE Europejskiego Komitetu Regionów. To ważne spotkanie, gdyż ustalane są na nim kierunki prac komisji na najbliższe 12 miesięcy.

W zakres kompetencji Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) wchodzą następujące dziedziny:

  1. Europejski Zielony Ład;
  2. Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich oraz finanse;
  3. Polityka w dziedzinie ochrony środowiska;
  4. Polityka energetyczna i transeuropejskie sieci energetyczne;
  5. Polityka kosmiczna na rzecz rozwoju terytorialnego (w tym Galileo i GMES/Copernicus).

Komisja ENVE koordynuje również działania związane z platformą techniczną na rzecz współpracy w dziedzinie środowiska, wielopoziomowymi dialogami na temat klimatu i energii oraz Europejskim Porozumieniem Burmistrzów.

Priorytety na 2021 r.

Jak ustalono, w 2021 r. Komisja ENVE będzie kontynuować swoje starania w zakresie koordynacji działań Europejskiego Zielonego Ładu dla Europejskiego Komitetu Regionów. We współpracy z grupą roboczą „Zielony Ład w terenie” oraz administracyjną grupą zadaniową ds. Zielonego Ładu komisja ENVE skoncentruje swoją uwagę na następujących priorytetowych obszarach polityki, mających duże znaczenie dla programu działania UE oraz wywierających bezpośredni wpływ na władze lokalne i regionalne:

  1. Zmiany klimatu i polityka energetyczna: pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”;
  2. Polityka ochrony środowiska: gospodarka o obiegu zamkniętym, różnorodność biologiczna i środowisko wolne od substancji toksycznych.

Wśród ważniejszych punktów programu znalazła się także debata na temat Europejskiego Zielonego Ładu, z interesującym wystąpieniem nowej dyrektor generalnej DG ds. Środowiska, Floriki Fink–Hooijer. Przedstawicielka Komisji Europejskiej przypomniała, że nadszedł czas wdrażania najważniejszych inicjatyw: zrównoważonego transportu, zmniejszenia zanieczyszczeń, energooszczędnych budynków, a także poinformowała o nowych: jak na przykład strategia UE dot. chemikaliów czy strategia gleby i ochrona zasobów leśnych. Te dwa ostatnie tematy wraz z ekoturystyką oraz platformą „zero emisji” są, w ocenie Fink–Hooujer, polem do obiecującej współpracy KE z Europejskim Komitetem Regionów (w pierwszym półroczu 2021 r. KE przyjmie plan działania „Zero zanieczyszczeń” w celu stworzenia” zdrowszej planety dla zdrowszych ludzi).

Czytaj: Chcesz środowiska wolnego od zanieczyszczeń? Zabierz głos w konsultowanym właśnie unijnym planie działania

W trakcie dyskusji wielu prelegentów z zadowoleniem podkreślało niedawną (i jedną z pierwszych) deklaracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o ponownym przyłączeniu się USA do „postanowień paryskich”. Duże oczekiwania wiązane są także z planowanym na listopad br. szczytem COP26 w szkockim Glasgow.

Członkowie komisji ENVE wezmą także udział w Zielonym Tygodniu 2021 r., koncentrując się na tym, jak różne zainteresowane strony mogą współpracować ze sobą, aby zrealizować plany związane z dążeniem do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń i środowiska wolnego od substancji toksycznych. Organizowany przez Komisję Europejską Zielony Tydzień odbędzie się w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2021 r. jako wydarzenie wirtualne.

W drugiej części tego całodziennego spotkania uczestnicy omawiali projekty opinii, które zostaną poddane głosowaniu w dniach 2 i 3 lutego 2021 r.; wymieniali także poglądy na temat doświadczeń i wniosków wyciągniętych przez regiony i miasta podczas kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, gdyż KR pragnie, by strategia wychodzenia z kryzysu po pandemii stała się okazją do nadania silnego impulsu w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Aby tak się stało, ważne jest, aby wszystkie inwestycje w wychodzenie z kryzysu były również zgodne z celami Zielonego Ładu i ze zobowiązaniami podjętymi w ramach Porozumienia paryskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konsumujemy ponad możliwości regeneracyjne Ziemi (29 lipca 2021)Taksonomia coraz bliżej (26 lipca 2021)Kiedy będzie można ubiegać się o środki z Funduszu Modernizacyjnego? (22 lipca 2021)Koleje Śląskie przystąpiły do programu Zielona Kolej (22 lipca 2021)Lasy w pakiecie Fit for 55. Jak KE widzi przyszłość gospodarki leśnej? (20 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony