Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Procedura naruszeniowa KE ws. jakości powietrza w Polsce

Komisja Europejska wzywa Polskę do spełnienia wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Odniesiono się także do wyroku TSUE ws. Puszczy Białowieskiej.

   Powrót       19 lutego 2021       Ryzyko środowiskowe   

W czwartkowym komunikacie(1) Komisji Europejskiej poinformowano o prowadzonych postępowaniach o uchybienie zobowiązań państw członkowskich UE. - Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa Unii dla dobra obywateli i przedsiębiorstw – podano. Wśród spraw wymienia się m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. Białowieży i niezadowalającą jakość powietrza w Polsce.

Procedura naruszeniowa ws. jakości powietrza

- Komisja wzywa Belgię, Czechy i Polskę do spełnienia wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w dyrektywie państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia planów ochrony powietrza i wprowadzenia odpowiednich środków, tak aby okres, w którym wartości te nie są dotrzymane, był jak najkrótszy – czytamy w komunikacie KE. Jak dodano, w Polsce roczne wartości dopuszczalne dla NO2 zostały przekroczone w czterech aglomeracjach (warszawskiej, krakowskiej, wrocławskiej i górnośląskiej). Sprawozdania pokazują, że środki wprowadzone w celu wyeliminowania przekroczeń NO2 nie są wystarczające, aby okresy przekroczenia były jak najkrótsze.

- Emisje dwutlenku azotu pochodzą w szczególności z silników diesla i mają bardzo negatywny wpływ na układ oddechowy, co w połączeniu z niską emisją z domowych pieców na węgiel powoduje kryzys zdrowotny w Polsce. Rząd musi przyspieszyć prace nad przepisami dot. stref czystego transportu i umożliwić eliminowanie w miastach pojazdów najbardziej zanieczyszczających powietrze. Liczymy na to, że nowelizacja ustawy o elektromobilności wdroży uwagi zaproponowane przez stronę społeczną, w tym uzależnienie stawki akcyzy od emisyjności silnika czy uwzględnienie nie tylko wieku, ale i poziomu emisyjności silnika w definiowaniu stref. Rządzący mają teraz szasnę uchwalić prawo, które ograniczy szkodliwe emisje i będzie skutecznie chronić nasze zdrowie - komentuje Agnieszka Warso-Buchanan, radczyni prawna w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Jak informuje KE. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie niezbędnych działań - w przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok TSUE ws. Białowieży

Ponadto Komisja Europejska wezwała Polskę do wykonania wyroku TSUEw sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. - W wyroku z 17 kwietnia 2018 r. Trybunał wydał orzeczenie na niekorzyść Polski, gdyż nie zagwarantowała ona braku negatywnego wpływu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża na integralność obszarów Natura 2000. Polska nie ustanowiła również niezbędnych środków ochrony dla chronionych gatunków i siedlisk oraz nie zagwarantowała ścisłej ochrony gatunków chronionych i ptaków w związku z ich celowym zabijaniem lub niepokojeniem oraz pogarszaniem stanu lub niszczeniem ich terenów rozrodu lub gniazd w Nadleśnictwie Białowieża – podaje KE. Jak dodano, Polska nadal nie zastosowała się do orzeczenia. - Co najważniejsze, Polska nie uchyliła załącznika do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża wprowadzonego w 2016 r. i nie zastąpiła go środkami, które pozwoliłyby zachować integralność obszaru, zapewnić ochronę gatunków i siedlisk. Działania przewidziane przez Polskę są sprzeczne z dyrektywami i orzeczeniem Trybunału. Pomimo spotkań i wymian na szczeblu technicznym, podczas których Komisja wyraziła swoje obawy i zaoferowała doradztwo w zakresie prawidłowego wykonania wyroku, sytuacja w Polsce nie uległa zmianie – wyjaśniono.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – jak podaje Polska Agencja Prasowa – informuje z kolei, że do realizacji wyroku TSUE przystąpiono „niezwłocznie”. - Już w 2018 r. uchylono decyzję nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Ponadto, zgodnie z przekazanym Komisji Europejskiej przez stronę Polską zapewnieniem, działania określone w aneksie do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska w 2016 r., nie są realizowane - poinformowało PAP ministerstwo. PAP dodaje także, że ministerstwo niebawem przekazać ma niezbędną w tym zakresie dokumentację do Komisji Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska/PAP

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść komunikatu dostępna tutaj:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/inf_21_441

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Badaczki: chrońmy pszczoły w miastach (19 lutego 2024)Niemcy biorą się za dekarbonizację w przemyśle. KE akceptuje program pomocy publicznej (19 lutego 2024)2700 km rurociągów i 3,2 GW mocy elektrolizerów. Siedem państw zaczyna wielkie inwestycje w wodór (16 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)Miliony ton odpadów żywnościowych i tekstylnych. Rewizja dyrektywy ma to zmienić (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony