Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.06.2023 07 czerwca 2023

Komisje przyjęły projekt ustawy dot. gospodarki ściekami w gminach

   Powrót       26 maja 2022       Woda   

Połączone komisje sejmowe przyjęły w środę rządowy projekt ustawy regulujący gospodarkę ściekami w gminach oraz poprawiający jakość wód w kąpieliskach.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się w środę podczas posiedzenia trzech komisji: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Projekt - jak wskazał uczestniczący w posiedzeniu komisji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk - ma celu dostosowanie przepisów polskich do prawa unijnego, czyli tzw. dyrektywy ściekowej regulującej zasady odprowadzania ścieków w miastach oraz zarządzanie jakością wody w kąpieliskach. - Zmiana przepisów umożliwi też zamknięcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział wiceminister.

Czytaj też: NIK o gospodarce ściekowej

Projekt ustanawia też m.in. administracyjne kary pieniężne dla gmin, które nie dostosują się do wymogów dyrektywy, a także określa obowiązki gmin, w szczególności ewidencyjne i sprawozdawcze w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Nowa regulacja doprecyzowuje również zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Projekt zakłada także wyeliminowanie wątpliwości w zakresie formy przyznawanych dotacji Wodom Polskim z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych, przewiduje również realizacje wniosków Najwyższej Izby Kontroli.

Posłowie przyjęli projekt wraz z czterema poprawkami. Trzy z nich miały charakter redakcyjny, natomiast czwarta - jak wskazał zgłaszający poprawkę poseł PiS Artur Szałabawka - "usuwa wątpliwości dotyczące administracyjnych kar pieniężnych".

Ustawa - jak napisano w uzasadnieniu - wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku (24 maja 2023)Gminy o ściekowym problemie. Najpierw inwestycje, a potem poprawa przepisów (02 maja 2023)Inwestycje na terenach zagrożonych powodzią. NIK krytycznie o działaniach samorządów (14 kwietnia 2023)Zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym weszły w życie (27 marca 2023)Opublikowano jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (22 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony