Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.06.2022 30 czerwca 2022

Komisje przyjęły projekt ustawy dot. gospodarki ściekami w gminach

   Powrót       26 maja 2022       Woda   

Połączone komisje sejmowe przyjęły w środę rządowy projekt ustawy regulujący gospodarkę ściekami w gminach oraz poprawiający jakość wód w kąpieliskach.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się w środę podczas posiedzenia trzech komisji: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Projekt - jak wskazał uczestniczący w posiedzeniu komisji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk - ma celu dostosowanie przepisów polskich do prawa unijnego, czyli tzw. dyrektywy ściekowej regulującej zasady odprowadzania ścieków w miastach oraz zarządzanie jakością wody w kąpieliskach. - Zmiana przepisów umożliwi też zamknięcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział wiceminister.

Czytaj też: NIK o gospodarce ściekowej

Projekt ustanawia też m.in. administracyjne kary pieniężne dla gmin, które nie dostosują się do wymogów dyrektywy, a także określa obowiązki gmin, w szczególności ewidencyjne i sprawozdawcze w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Nowa regulacja doprecyzowuje również zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Projekt zakłada także wyeliminowanie wątpliwości w zakresie formy przyznawanych dotacji Wodom Polskim z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych, przewiduje również realizacje wniosków Najwyższej Izby Kontroli.

Posłowie przyjęli projekt wraz z czterema poprawkami. Trzy z nich miały charakter redakcyjny, natomiast czwarta - jak wskazał zgłaszający poprawkę poseł PiS Artur Szałabawka - "usuwa wątpliwości dotyczące administracyjnych kar pieniężnych".

Ustawa - jak napisano w uzasadnieniu - wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Senackie komisje za poprawkami do nowelizacji ustawy Prawo wodne (29 czerwca 2022)Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne (10 czerwca 2022)Sejm ponownie skierował projekt nowelizacji Prawa wodnego do komisji sejmowych (09 czerwca 2022)Pruszków: Współpraca Wód Polskich i samorządu dla retencji (09 czerwca 2022)Trwają konsultacje rozporządzeń ws. przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy (02 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony