Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Opada kurz po Konferencji Klimatycznej w Bonn. Nie obyło się bez kontrowersji

Choć strony Konwencji Klimatycznej mówią o owocnych przygotowaniach do COP27, to organizacje pozarządowe zarzucają UE, USA i Szwajcarii niechęć do rozmów nt. finansowania naprawy szkód w krajach wrażliwych na zmiany klimatyczne.

   Powrót       17 czerwca 2022       Ryzyko środowiskowe   
Particia Espinosa

16 czerwca br. zakończyła się dwutygodniowa Konferencja Klimatyczna w Bonn. Celem prac było m.in. przygotowanie propozycji tematów, które będą omawiane na tzw. COP27 w Egipcie, czyli w trakcie listopadowej 27. Konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Warto dodać, że Konferencja Klimatyczna w Bonn była pierwszym spotkaniem stron UNFCCC po przyjęciu Paktu Klimatycznego na COP27 w Glasgow w 2021 r.

Finansowanie mechanizmu strat i szkód

W Niemczech dyskutowano m.in. na temat potrzeby podjęcia ambitniejszych działań na rzecz klimatu, większych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych, lepszej adaptacji do zmian klimatu i wsparcia finansowego krajów rozwijających się.

– Świat zbliża się do wdrożenia założeń Porozumienia paryskiego. Podczas COP27 należy podjąć ważne decyzje polityczne, zwłaszcza dotyczące finansowania naprawy strat i szkód. Teraz musimy zapewnić, że Sharm el-Sheikh [miasto, w którym odbędzie się COP27 – przyp. red.] będzie miejscem, w którym ważne założenia Porozumienia paryskiego zostaną wcielone w życie – powiedziała Patricia Espinosa, sekretarz wykonawcza ONZ ds. spraw klimatu. Podkreśliła ponadto, że międzynarodowa społeczność musi jeszcze spełnić wcześniejszą obietnicę zamożnych państw w kwestii finansowania szkód w krajach rozwijających się w wysokości 100 mld dolarów w skali roku.

Organizacje pozarządowe wskazują na winowajców

Na temat Konferencji Klimatycznej w Bonn wypowiedziało się zrzeszenie organizacji pozarządowych Climate Action Network, wskazując na “rozdźwięk między tym, co działo się w salach konferencyjnych i rzeczywistością ludzi cierpiących z powodu strat i zniszczeń wywołanych zmianami klimatycznymi”. Stwierdzono bowiem, iż dyskusje na temat działań adaptacyjnych, finansowych i ograniczania emisji gazów cieplarnianych nie były w żaden sposób przełomowe.

– Pomimo zapewnień z COP26, by poważnie zająć się sprawą finansowania szkód i strat [będących efektami zmian klimatu – przyp. red.], zamożne kraje, w szczególności państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i Szwajcaria, konsekwentnie opóźniały postępy w rozmowach (...) mających na celu umieszczenie kwestii finansowania strat w formalnym porządku obrad na COP27 – oceniono.

Mówiąc o finansowaniu „strat i szkód” nawiązuje się do tzw. mechanizmu loss and damage (więcej w artykule). Co ciekawe, mechanizm ten jest owocem prac podczas COP w Polsce.

Czytaj też: Zmiany klimatu a prawa człowieka. Sprawą może zająć się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

David Waskow, dyrektor ds. klimatu w Instytucie Zasobów Światowych (ang. World Resources Institute) podsumował:

To spotkanie, bardziej niż jakiekolwiek dotychczasowe negocjacje, podniosło temat strat i szkód, które ponoszą kraje wrażliwe na zmiany klimatyczne. Nie wyjaśniono jednak, w jaki sposób można rozwiązać ten problem. Mimo że kraje rozwinięte zauważyły potrzebę zajęcia się tego typu szkodami, odrzuciły apele krajów rozwijających się o prace nad ustanowieniem nowego mechanizmu finansowania strat.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Hiszpańskie miasta tworzą ”schrony klimatyczne” przeciw upałom (09 sierpnia 2022)Jak podmioty notowane na polskiej giełdzie radzą sobie z raportowaniem w obszarze klimatu? (04 sierpnia 2022)ONZ uznaje zdrowe środowisko za prawo człowieka (04 sierpnia 2022)Sztum inwestuje w GOZ (29 lipca 2022)Naukowcy: potrzebne pilne działania, aby powstrzymać masowe wymieranie gatunków (20 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony