Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Konferencja PIE pt. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta już w przyszłym tygodniu

   Powrót       11 maja 2022       Odpady       Artykuł promocyjny   
Konferencja ROP

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, technologicznych, operacyjnych czy ekonomicznych aspektów funkcjonowania nowego systemu, w tym także systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie odpadów opakowaniowych.

Celem wprowadzenia ROP jest ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych jak i zwiększanie ich przetwarzania w tym recyklingu. Aby to osiągnąć kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do odzysku lub powstać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych co stanowi podstawę idei GOZ i wszelkich innych narzędzi z nią powiązanych.

Konferencja skierowana do: podmiotów gospodarczych, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości w zakresie gospodarki odpadami, świata nauki oraz mediów.

Konferencja odbędzie się 19 maja 2022 r. w Katowicach (oraz on-line).

Więcej informacji na: www.pie.pl/konferencje/rop

Źródło: Polska Izba Ekologii

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport: 5 kluczowych zasad ROP (27 czerwca 2022)MKiŚ: Ustawa wdrażająca system kaucyjny jesienią w Sejmie (24 czerwca 2022)Czerpmy z doświadczeń innych państw, czyli jak wdrożyć system kaucyjny w Polsce (23 czerwca 2022)Debaty i prelekcje ekspertów, praktyków i specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami. SOSEXPO 2022 (03 czerwca 2022)Branża czeka na regulacje prawne. Co z dyrektywą SUP? (27 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony