Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Kongres Energetyki Rozproszonej – nowe forum merytorycznej debaty na temat wyzwań transformacji energetycznej

   Powrót       05 lipca 2023       Energia       Artykuł promocyjny   
I Kongres Energetyki Rozproszonej

W dniach 25–26 września 2023 r. na terenie kampusu AGH odbędzie się I Kongres Energetyki Rozproszonej. Wydarzenie będzie kontynuowało linię programową wytyczoną przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji zorganizowano w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG). Wyróżnikiem KER jest połączenie sprawdzonej formuły spotkań integrujących środowiska branżowe z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Warto zaznaczyć, że program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu czołowych organizacji zaangażowanych w transformację energetyczną. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

Partnerzy Strategiczni: Grupa Alseva, Huawei, TAURON Dystrybucja
Partnerzy Główni: Agencja Rozwoju Przemysłu, Biogas–System, Elsta, Geotermia Polska, Hitachi Energy Poland, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Fundusz Rozwoju, SMA Magnetics, ZKlaster Dystrybucja
Partner: Boryszew Energy, ESV Grupa Kapitałowa, Innovation AG, Phoenix Systems, Polskie Stowarzyszenie EW
Patroni Honorowi: Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Regulacji Energetyki, Związek Miast Polskich, Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Partnerzy Merytoryczni: Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Obserwatorium Transformacji Energetycznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Teraz Środowisko jest Patronem Medialnym wydarzenia.
Radę Programową Kongresu tworzą uznane autorytety w obszarze energetyki rozproszonej – przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych, administracji centralnej i samorządowej oraz inicjatyw obywatelskich. Organizatorzy zakładają, że Kongres będzie miejscem twórczej i efektywnej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami transformacji. Jak zaznaczył przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Rektor AGH prof. dr hab. Jerzy Lis: „Kongres Energetyki Rozproszonej jest przedsięwzięciem, które jeszcze mocniej wspiera to, co w tej kwestii najistotniejsze – współpracę wielu środowisk w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i wypracowania wspólnych rekomendacji”.

Zakres tematyczny obrad obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej, a w szczególności roli, jaką będzie w niej odgrywać energetyka rozproszona. W ramach Forum przewidziane są debaty w sesjach dotyczących m.in. innowacyjnych technologii i infrastruktury energetycznej, budowy rynku dla lokalnych inicjatyw energetycznych, finansowania i społecznych aspektów ER, perspektywy klimatycznej i środowiskowej, uwarunkowań i specyfiki transformacji energetycznej w miastach i gminach wiejskich. Uczestnicy paneli dyskusyjnych to doświadczeni praktycy, którzy skupią się na diagnozie realnych problemów i praktycznych rekomendacjach dotyczących sposobów ich pokonywania.

Wśród potwierdzonych prelegentów znajdują się postacie mające realny wpływ na przebieg polskiej transformacji energetycznej, m.in.: Ireneusz Zyska (Pełnomocnik Rządu ds. OZE), Rafał Gawin (Prezes URE), Tomasz Sikorski (Prezes PSE), Andrzej Kaźmierski (Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT), Albert Gryszczuk (Prezes Zarządu KIKEiOZE), Józef Węgrecki (Prezes Zarządu IGEOS, Członek Zarządu PKN Orlen), Artur Michalski (Wiceprezes NFOŚiGW), Waldemar Skomudek (Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Członek Zarządu PTPiREE), Bartłomiej Pawlak (Wiceprezes PFR), Maciej Bando (b. Prezes URE), Maciej Chorowski (PWr), Wojciech Myślecki (PWr), Jan Popczyk (PPTE2050), Michał Kurtyka (b. Minister Klimatu i Środowiska).

Konferencja naukowa ma zachęcić reprezentantów branży oraz przedstawicieli środowiska akademickiego do twórczej współpracy. Obrady będą dotyczyć m.in. wdrażania europejskiego rynku energii, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych, a także problemu zmian klimatycznych wynikających ze spalania paliw kopalnych oraz działalności rolniczej.

Wśród wydarzeń towarzyszących KER należy wyróżnić specjalistyczne warsztaty różnych aspektów rozwoju ER.

Na stronie internetowej I KER (https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/) dostępne są pełne konspekty warsztatów oraz szczegółowy opis kolejnych punktów programu. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do zapisu na poszczególne wydarzenia. Wszelkie pytania można zgłaszać pod adresem: kongres-er@agh.edu.pl.

Źródło: AGH

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kongres Energetyki Rozproszonej – głos organizacji branżowych (15 września 2023)Rozwój rynku OZE w Polsce – co go wstrzymuje, a co dopinguje? (23 sierpnia 2023)Inwestycje w elastyczność ograniczą marnotrawienie energii - branża PV apeluje do władz UE (08 sierpnia 2023)Jakie mamy formy energetyki obywatelskiej? (14 lipca 2023)85% procent Polaków popiera energetykę obywatelską. Co zapowiadają w tej sprawie politycy? (05 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony