Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru

   Powrót       19 kwietnia 2024       Energia   

- 62 mln euro bezzwrotnego wsparcia z UE otrzymał realizowany przez Orlen projekt „Clean Cities - Hydrogen mobility in Poland”. Dofinansowanie obejmie budowę w Polsce 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru i instalacji produkcji „zielonego”, odnawialnego wodoru - podał koncern.

Jak poinformował w czwartek Orlen, Komisja Europejska opublikowała wyniki kolejnego naboru w ramach konkursu CEF „Alternative Fuels Infrastructure Facility”, który ogłosiła Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). 42 projekty otrzymały dotacje na łączną kwotę 424 mln euro, przy czym projekty zakładające budowę infrastruktury do tankowania wodoru ponad 120 mln euro; z tego połowa to dofinansowanie dla projektu realizowanego przez polski koncern multienergetyczny.

- Realizowany przez Orlen projekt „Clean Cities - Hydrogen mobility in Poland” otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro. Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych w różnych regionach Polski, a także budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii - podkreślił koncern. Zaznaczył, że uzyskane wsparcie "to największy grant w historii instrumentu Łącząc Europę w obszarze wodoru".

Czytaj też: Gaj Oławski: 13 mln złotych na budowę ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru

- Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Widzimy, że w kolejnych latach będzie on odgrywał istotną rolę, szczególnie w przemyśle, transporcie ciężkim i publicznym - poinformował dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych w Orlenie Grzegorz Jóźwiak. Zwrócił uwagę, że zeroemisyjna komunikacja miejska jest szczególnie ważna w dużych miastach, które na ten cel mogą pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z programów unijnych.

- Sukcesywnie więc rośnie zainteresowanie pojazdami z napędem wodorowym. Dlatego, razem z samorządami w całej Polsce, rozwijamy ten rodzaj transportu. Na przykładzie otrzymanego dofinansowania widzimy, że to właściwy kierunek, zbieżny z tym, który wyznaczyły unijne instytucje – dodał Jóźwiak, cytowany w komunikacie koncernu. Orlen wyjaśnił, że unijne wsparcie zostało przekazane na realizację trzeciej fazy projektu „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland”. W ramach pierwszych dwóch etapów koncern prowadzi budowę 8 stacji tankowania wodoru w całej Polsce oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku - inwestycje te już wcześniej otrzymały dofinansowanie w wysokości 70 mln zł z funduszu unijnego Łącząc Europę. W ramach tych środków, jak przypomniał koncern, uruchomiono m.in. dostawy paliwa wodorowego dla pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz rozpoczęto testy stacji tankowania wodoru w Katowicach. W informacji wspomniano, że kolejne stacje tankowania wodoru będą uruchamiane w Pile, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bielsku-Białej i Włocławku. Będą to obiekty ogólnodostępne, przeznaczone do zasilania autobusów miejskiej komunikacji publicznej, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.

Jak uściślił Orlen, w trzecim etapie projektu, przy wykorzystaniu przyznanych środków unijnych, koncern planuje zbudować kolejnych 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, które będą rozmieszczone w sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach kraju. Oprócz tego, w Szczecinie Orlen planuje budowę instalacji do produkcji wodoru jakości automotive, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii (...).

Do 2030 r. Grupa Orlen zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich - jak zapowiada koncern - dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór (...).

Źródło:

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rośnie atrakcyjność kontraktów corporate PPA na polskim rynku (28 maja 2024)Koniec prac legislacyjnych nad NZIA (28 maja 2024)Fundusze na OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz Modernizacyjny (28 maja 2024)Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony