Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolski Urząd Wojewódzki
c-trace: Redukcja kosztów odbioru odpadów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT c-trace Sp. z o.o.

Filar techniczny IV pakietu kolejowego w konsultacjach publicznych

a+a-    Powrót       28 lipca 2020       Transport   

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, implementującej do prawodawstwa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. Powyższe dyrektywy składają się na tzw. filar techniczny IV pakietu kolejowego, którego celem jest dalsze usprawnianie funkcjonowania transportu kolejowego na obszarze Unii Europejskiej. Projekt ten został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod poz. UC40(1).

Wzmocnienie roli Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

Filar techniczny IV pakietu kolejowego zakłada wzmocnienie roli Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), która przejmie część kompetencji krajowych organów ds. bezpieczeństwa (NSA) w państwach członkowskich Unii (w przypadku Polski organem tym jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego). Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie wydawała jednolite certyfikaty bezpieczeństwa, zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, a także będzie dokonywała preautoryzacji systemu ERTMS. Ponadto Agencja będzie wydawała przewoźnikom kolejowym jednolity certyfikat bezpieczeństwa, który zastąpi certyfikat bezpieczeństwa wydawany do tej pory przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa. Agencja będzie działała jako „One Stop Shop” – punkt kompleksowej obsługi poprzez platformę informatyczną, przy pomocy której wnioskodawcy będą zdalnie składać wnioski i przesyłać dokumenty.

W związku z tym znacząco zmieni się rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie wydawania zezwoleń technicznych. W nowym porządku prawnym będzie on odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej) wchodzących w skład podsystemów „sterowanie – urządzenia przytorowe”, „energia” i „infrastruktura”. Ponadto będzie mógł, zamiast Agencji (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca), wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, ale tylko w przypadku gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rolą Prezesa UTK będzie również badanie zgodności z siecią oraz krajowymi przepisami technicznymi w procesie wydawanie przez Agencję zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu.

Czytaj: Samorządy mogą się zgłaszać do Programu Kolej Plus

Projekt ustawy powstał w ścisłej współpracy Ministerstwa Infrastruktury z zainteresowanymi podmiotami rynku kolejowego, które czynnie uczestniczyły w tworzeniu propozycji przepisów w poszczególnych obszarach tematycznych.

Równolegle trwają zaawansowane prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym w zakresie zapewnienia transpozycji przepisów rozdziału 6. dyrektywy 2016/797 regulującego działalność jednostek notyfikowanych i jednostek wyznaczonych. Celem osobnego procedowania tej kwestii jest umożliwienie tym jednostkom szybszego uzyskania nowej notyfikacji w oparciu o dyrektywę 2016/797 - bez czekania na transpozycję całości IV pakietu kolejowego. Projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod poz. UC26, przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Projekt ustawy został przesłany do zatwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Źródło: MI

Przypisy

1/ Projekt Ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336306/katalog/12702412#12702412

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Podkarpackie: Rusza budowa nowego dworca w Czarnej (21 lipca 2020)1,9 mld zł na polskie inwestycje transportowe z Instrumentu Łącząc Europę (17 lipca 2020)Fundusze europejskie napędzają kolej na Podlasiu (29 czerwca 2020)Program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza przyjęty przez Radę Ministrów (17 czerwca 2020)Porozumienie dla rozwoju kolei na Lubelszczyźnie (16 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony