Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Trwają konsultacje projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” w ramach OOŚ

   Powrót       19 lipca 2021       Energia   

Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 16 lipca 2021 r. i potrwają do dnia 6 sierpnia 2021 r.

Czytaj: Farmy wiatrowe głównym producentem zielonego wodoru?

W jaki sposób zgłaszać uwagi?

W wyżej wymienionym terminie każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” oraz projektem samej Strategii. Każdy może składać uwagi i wnioski za pomocą formularza zgłaszania uwag i wniosków przesłanego na adres e-mail: wodor@klimat.gov.pl lub wysłanego pocztą na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).

Dokumenty i formularz zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MKiŚ(1).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Klimatu i Środowiska. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” są przepisy prawa polskiego (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) i wspólnotowego (Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko).

Czytaj: [Wywiad] Wodór: wielka szansa czy wysokokosztowa ułuda?

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.
https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=9924

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

1,2 mld zł na zeroemisyjne autobusy w drugim naborze programu „Zielony Transport Publiczny” (26 lipca 2021)Już za tydzień III Think Eco! Forum w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (22 lipca 2021)Prognozy przedstawione w PEP 2040 zostaną przekroczone (06 lipca 2021)Farmy wiatrowe głównym producentem zielonego wodoru? (25 czerwca 2021)Polsko-francuski alians jądrowy? (23 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony