Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Konsultacje społeczne w sprawie kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa do 10 grudnia

   Powrót       18 listopada 2021       Energia   

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E(1)) we współpracy z Europejską Organizacją Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (UE DSO Entity(2)) rozpoczynają proces konsultacji publicznych w sprawie kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej (Network Code on Cybersecurity, NCCS).

Kodeksy sieciowe

Kodeksy sieciowe są dokumentami regulującymi kwestie skutecznego dostępu do połączeń międzysystemowych, spełniającego wymagania niedyskryminacji i przejrzystości, w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz kwestie zarządzania tymi sieciami. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii (proces konsultacji w UE) i po przyjęciu tych dokumentów przez Komisję Europejską zaczynają bezpośrednio obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Czytaj: Będą nowe wymogi UE ws. zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Kto już może się przygotowywać?

Decentralizacja wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, postęp technologiczny, łączenie sektorów (sector coupling) i cyfryzacja przekształcają europejską sieć energetyczną w "inteligentną sieć". Proces tej transformacji wymaga zabezpieczenia systemów energetycznych w całej Europie przed cyberatakami i incydentami, które mogą im zagrażać. Konieczne jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii.

Opracowaniu wspólnych zasad i zwiększeniu cyberbezpieczeństwa służy konsultowany właśnie kodeks sieci(3). Ma on na celu ustanowienie europejskiego standardu cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Obejmuje przepisy dotyczące oceny ryzyka cybernetycznego, wspólnych minimalnych wymogów, certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów i usług, monitorowania, sprawozdawczości i zarządzania kryzysowego. Kodeks zawiera także definicję ról i obowiązków poszczególnych zainteresowanych stron w każdym działaniu.

Wdrożenie kodeksu będzie wymagało podjęcia odpowiednich działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przez wielu interesariuszy w sektorze energetycznym – nie tylko operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych. Z tego też powodu URE zachęca do udziału w konsultacjach, które potrwają do 10 grudnia 2021 r. Aby zgłosić uwagi i opinie należy skorzystać z formularza, który jest dostępny on-line na stronie ENTSO-E.

Czytaj: Pracownik - najsłabsze czy najsilniejsze ogniwo systemu cyberbezpieczeństwa?

Organizacje prowadzące konsultacje przeprowadzą - 19 listopada oraz 8 grudnia 2021 r - warsztaty poświęcone zagadnieniom i rozwiązaniom proponowanym w projektowanym dokumencie. Rejestracja na stronie organizatorów.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-e) to stowarzyszenie zrzeszające europejskich operatorów systemów przesyłowych (OSP), które formułuje zasady funkcjonowania sieci w tzw. Kodeksach sieciowych.2/ Europejska Organizacja Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (UE DSO Entity) reprezentuje dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. UE DSO jest rzeczywistym odpowiednikiem ENTSO-e w zakresie opracowywania przepisów UE w formie kodeksów sieci dotyczących kwestii dystrybucji.3/ Wcześniej ACER opracowała ramowe wytyczne sektorowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Wytyczne miały na celu wypracowanie rozwiązań dla zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Dzięki nim wypracowano zasady do przygotowania kodeksu sieci dotyczącego cyberbezpieczeństwa.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powstały rekomendacje w zakresie cyberbezpieczeństwa dla polskiego sektora energii (18 października 2021)XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów – spotkanie łączące liderów samorządu, finansów i biznesu (10 sierpnia 2021)Cyberbezpieczeństwo transgranicznych przepływów energii elektrycznej w Europie. Trwają konsultacje (14 maja 2021)Będą nowe wymogi UE ws. zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Kto już może się przygotowywać? (29 marca 2021)Pracownik - najsłabsze czy najsilniejsze ogniwo systemu cyberbezpieczeństwa? (25 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony