Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Trwają konsultacje prognozy OOŚ projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich

   Powrót       18 sierpnia 2021       Woda   

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o przystąpieniu do 21-dniowych konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM).

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich.

Projekty dokumentów zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.chronmorze.eu, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa (V piętro, pokój nr 5.5).

Uwagi do 30 sierpnia

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r. włącznie:

  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: konsultacje.soos@chronmorze.eu,
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres pocztowy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
  • ustnie do protokołu w sekretariacie Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa (V piętro),
  • elektronicznie pod adresem chronmorze.eu/soos-konsultacje.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Aktualne informacje o projekcie i konsultacjach społecznych są dostępne na stronie www.chronmorze.eu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych znajduje się na stronie Wód Polskich.

Czytaj: Projekt BEST: Morze Bałtyckie jest dobrem wspólnym, a jakość ścieków oczyszczonych jest kluczowa

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ørsted i ZE PAK łączą siły, aby wziąć udział w zbliżającej się aukcji na lokalizacje farm na Bałtyku (15 października 2021)„Local content” to za mało. O aspiracjach większych niż farmy na polskim Bałtyku (29 września 2021)Morskie farmy wiatrowe w Polsce okiem prezesa Vestas (19 sierpnia 2021)Kolejne dwa projekty z oczekiwanych przez branżę rozporządzeń dla morskich farm wiatrowych już w RCL (23 lipca 2021)Nie zaprzepaśćmy bezprecedensowej szansy dla polskich portów (15 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony