Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

   Powrót       02 czerwca 2022       Energia   

Rozpoczęły się konsultacje projektu „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, sektorowego dokumentu planistycznego(1). Celem dokumentu jest wskazanie optymalnych kierunków realizacji postanowień dokumentów krajowych – Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, a także aktów prawnych Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu perspektyw realizacji podwyższonego celu redukcji emisji, realizowanego przez procedowany obecnie pakiet „Fit for 55”.

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, Polityka energetyczna Polski zostanie poddana aktualizacji. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą dodania priorytetu: „Suwerenność energetyczna”, co ma kluczowe znaczenie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstw ciepłowniczych. Równolegle, w odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU. Projekt Strategii zostanie zaadaptowany celem zharmonizowania z powyższymi zamianami, w ramach procesu konsultacji publicznych.

Strategia uwzględnia konieczność spełnienia nadrzędnego wymogu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i ekonomicznego dostaw ciepła dla odbiorców oraz zasadniczej roli samorządu lokalnego jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację tych dostaw. W dokumencie przedstawiono aktualną sytuację sektora oraz analizę otoczenia regulacyjnego i rynkowego, jako punkt wyjścia do koniecznych fundamentalnych przemian. Wskazano optymalne kierunki i metody realizacji transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle nakreślonych celów strategicznych oraz bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców po akceptowalnych cenach a następnie metody ich realizacji.

Na potrzeby Strategii wykonano analizę, stanowiącą załącznik do dokumentu, bazującą na modelu, optymalizującym koszty dla użytkownika końcowego. Wskazuje ona na konieczność przyspieszenia transformacji, co pozwoli na uniknięcie ekspozycji na ryzyko dalszych wzrostów kosztów ciepła z powodu rosnących cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ale także importowanych paliw kopalnych.

Przedstawiając do konsultacji publicznych Strategię dla ciepłownictwa do 2030 z perspektywą do 2040, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma świadomość, że transformacja tak kluczowego społecznie sektora, stanowiąca wyznawanie zarówno organizacyjne jak, i finansowe, musi być skoncentrowana na minimalizacji obciążeń dla interesariuszy sektora. Zważywszy, że zarówno emisyjność, osiągnięcie przez systemy ciepłownicze statusu efektywnych energetycznie oraz ograniczenie zależności od importu nośników energii, zależą przede wszystkim od jednostek wytwórczych, stąd ich wymiana, staje się priorytetem.

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie 30 dni od dnia przekazania projektu do konsultacji publicznych na adres: strategiadlacieplownictwa@klimat.gov.pl

Źródło: MKiŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Materiały dostępne na stronie MKiŚ
https://www.gov.pl/web/klimat/ruszaja-konsultacje-publiczne-projektu-strategii-dla-cieplownictwa-do-2030-r-z-perspektywa-do-2040-r

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Minister Anna Moskwa: Będzie rządowe wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła (08 sierpnia 2022)Jak ratować spółki ciepłownicze? BGK oferuje gwarancję płynnościową i na inwestycje (05 sierpnia 2022)Brzesko: Ponad 29,6 mln zł wsparcia z NFOŚiGW na infrastrukturę ciepłowniczą (02 sierpnia 2022)Wzrost cen energii z paliw kopalnych podnosi opłacalność inwestycji w geotermię (27 lipca 2022)Powstała pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa (26 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony