Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód Arcadis

Można jeszcze zgłaszać uwagi do projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

a+a-    Powrót       30 grudnia 2019       Ryzyko   

Jak dotąd zgłoszono ponad 100 uwag i wniosków do konsultowanego projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Największe zainteresowanie budzi budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych. Przyjmowanie uwag trwa do 15 lutego 2020 r.

Przypomnijmy, konsultowany właśnie projekt PPSS obejmuje planowanie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w latach 2021-2027. Ustala on m.in. kompetencje we wdrażaniu jego zapisów, w tym wskazuje działania w skali krajowej, regionalnej i lokalnej dla skutecznego zapobiegania skutkom suszy. Projekt PPSS w 25 działaniach ułożonych w katalogu, skupia się na zwiększaniu ilości i dostępności wody, w tym tworzeniu retencji naturalnej i sztucznej oraz edukacji nt. problemu suszy i sposobów jej przeciwdziałania. Katalog opisuje także zakres zmian administracyjnych dla optymalizacji monitorowania suszy, zarządzania kryzysowego na jej wypadek i podnoszenia odporności na odziaływanie suszy na zasoby wody w glebie (w tym zasoby wód podziemnych), płynące w rzekach i zgromadzone w jeziorach oraz innych zbiornikach.

Ma to być pierwszy kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce(1).

Warszawa - spotkanie 4 lutego, rejestracja od 14 stycznia

Czternaście tegorocznych społecznych spotkań konsultacyjnych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy zgromadziło ponad tysiąc przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się gospodarką wodną oraz m.in. rolnictwem i leśnictwem. Spotkania odbyły się w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Łodzi. Ostatnie spotkanie odbędzie się w Warszawie 4 lutego 2020 r. w Eurocentrum Konferencyjnym. Rejestracja rozpocznie się 14 stycznia na stronie: www.stopsuszy.pl.

Jak wynika z komunikatu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, najwięcej uwag pochodziło od osób fizycznych – 56 proc., dalej od gmin i powiatów - 19 proc., stowarzyszeń – 8 proc., a przedstawicieli Lasów Państwowych – 7 proc. Pozostałe podmioty uczestniczące w procesie zgłaszania uwag to m.in.: przedsiębiorcy, wyższe uczelnie (każdy z nich poniżej 5 proc).

Konsultacje wciąż trwają i dlatego kompleksowa ocena merytorycznej zawartości zgłaszanych uwag jest dziś przedwczesna. Mimo, że prawie zakończyliśmy fazę debat, to wciąż czekamy na propozycje zgłaszane pisemnie na specjalnym formularzu dostępnym na naszych stronach poświęconych projektowi Stop suszy!. Dopiero po debacie, która odbędzie się w 4 lutego 2020 roku w Warszawie, oraz zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich uwag, zostaną sformułowane końcowe wnioski – wyjaśnia Rafał Jakimiak, starszy specjalista w Wydziale Planowania Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie, koordynator zespołu opracowującego plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Szeroki katalog działań

Rafał Jakimiak zwraca uwagę, że szczególnym zainteresowaniem interesariuszy cieszy się problematyka magazynowania wody w małych zbiornikach korytowych i przykorytowych. Chodzi o zbieranie wody w czasie wyższych stanów wód i regulowanie ich poziomu w rzekach w czasie niedoborów wody. – Gdyby tylko na tej podstawie formułować wnioski, to mogłyby one sprowadzać się do konstatacji, że biorący udział w dyskusji traktują retencję jako rodzaj panaceum oddalającego problem suszy od Polski, a to byłoby przecież wielkie uproszczenie. W katalogu działań nakreśliliśmy znacznie rozleglejszy obszar aktywności, obejmujący zarówno gospodarkę, jak i życie społeczne, w tym edukację na wielu poziomach i w różnych grupach oraz działania nie tylko na szczeblu krajowym, ale także lokalnym – dodaje.

Dokument planistyczny

Należy pamiętać o tym, że zapisy planu przeciwdziałania skutkom suszy nie mogą tworzyć ani zmieniać obowiązującego prawa, bo PPSS jest dokumentem planistycznym. Zatem, jak wyjaśniał Rafał Jakimiak, nie wszystkie zgłoszone wnioski i postulaty znajdą swoje odzwierciedlenie w jego zapisach, między innymi właśnie ze względu na ten ustawowo określony charakter dokumentu. Szczegółowy raport na temat rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem ich uwzględnienia bądź odrzucenia zostanie przedstawiony po zakończeniu konsultacji.

Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r. końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Ukraina, Francja i Słowacja.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl . Tam też można składać wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz. Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszyPrezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Moja Woda to nie remedium na wszystkie problemy gospodarki wodnej, ale impuls do wzmocnienia lokalnej retencji (07 lipca 2020)Senat powołał komisję nadzwyczajną ds. klimatu (03 lipca 2020)Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody (01 lipca 2020)Regionalne warsztaty Eco-Miasto. Zapraszamy do udziału on-line (01 lipca 2020)Mimo intensywnych opadów, rezerwy wody nie odbudowały się we wszystkich regionach (29 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony