Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Trwają konsultacje rozporządzeń ws. przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy

   Powrót       02 czerwca 2022       Ryzyko środowiskowe   
Wisła

W dniu 2 czerwca 2022 r. w RCL pojawiły się także projekty rozporządzeń ws. przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziomyw w dorzeczu Odry(1) oraz Pregoły(2). Trwają konsultacje publiczne tych projektów.

[Zaktualizowano 3 czerwca 2022 r.]

Obowiązek przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) wynika z przepisów Dyrektywy Powodziowej oraz Prawa wodnego. Przegląd i aktualizacja PZRP przygotowywane są jako końcowy etap opracowania dokumentów w ramach cyklu planistycznego Dyrektywy Powodziowej (po aktualizacji: wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego).

Czytaj: Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym na ostatniej prostej

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji 30 maja br.(3)

Jak przypomniano w projekcie, przegląd i aktualizacja PZRP stanowi element II cyklu planistycznego zarządzania ryzykiem powodziowym. Jak wyjaśnia resort, „przegląd realizacji I cyklu planistycznego PZRP wykazał konieczność przeprowadzenia aktualizacji tego dokumentu”.

- Niniejszy dokument stanowi aktualizację planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (aPZRP) przyjętego do realizacji w 2016 r. – czytamy na stronie RCL.

Poniżej podajemy wymienione w projekcie powody uzasadniające konieczność przeprowadzenia aktualizacji PZRP:

  • aWORP(4), która wskazała konieczność uwzględnienia w PZRP nowych ONNP(5), które nie były uwzględnione w PZRP w I cyklu planistycznym;
  • rozszerzony zakres obszarowy, dla którego przygotowano nowe MZP(6) i MRP(7) uwzględniający ustalenia aWORP, w tym mapy dla powodzi od budowli piętrzących;
  • aktualizacja MZP i MRP przygotowanych w I cyklu planistycznym;
  • analiza wykonania PZRP w ramach I cyklu planistycznego, która wskazała na niewielki stopień realizacji zaplanowanych działań oraz nieznaczny stopień osiągnięcia zamierzonych celów;
  • konieczność uwzględnienia nowych aspektów: wpływu zmian klimatu, zagadnień dotyczących obiektów piętrzących oraz uwzględnienie w analizach nowo powstałych obiektów w okresie po przygotowaniu PZRP I cyklu;
  • zmiany w ustawie Prawo wodne.

Projekt przekazano do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360400
2/ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360401
3/ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360254
4/ aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego5/ obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi6/ mapy zagrożenia powodziowego7/ mapy ryzyka powodziowego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)200 tys. zeroemisyjnych samochodów ciężarowych w 2035 r.? PSPA o projekcie nowego programu wsparcia (29 stycznia 2024)550 mln zł dofinansowania z CEF na inwestycje infrastrukturalne (26 stycznia 2024)Statki na niebie (23 stycznia 2024)Wiślane ekosystemy w niebezpieczeństwie. Systemy otwartego chłodzenia vs. ichtioplankton (19 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony