Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Konsultacje rozporządzenia ws. rodzajów przepływów pieniężnych i sposobu kalkulacji ceny skorygowanej

   Powrót       06 lipca 2022       Energia   

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych i szczegółowego sposobu kalkulacji ceny skorygowanej został 5 lipca 2022 r. skierowany do konsultacji publicznych(1). Przez kolejne 10 dni zainteresowane podmioty będą mogły zgłaszać swoje uwagi do przedstawionej przez resort propozycji.

Rozporządzenie wskazuje rodzaje przepływów pieniężnych oraz szczegółowy sposób kalkulacji ceny skorygowanej. Aktualizacja ceny po dokonaniu zbycia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy jest konieczne w celu zapewnienia, aby nie dochodziło do nadwsparcia wytwórcy w wyniku przeszacowania aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w związku ze zbyciem zespołu urządzeń. Wytwórcy zobowiązani są zaktualizować cenę wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych(2), albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 10 ust. 4 albo w art. 10 ust. 6 ustawy.

Określony w rozporządzeniu zamknięty katalog przepływów pieniężnych pozwoli na ujednolicenie sposobu ustalania ceny skorygowanej w każdym ze złożonych przez wytwórców wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy offshore. Ponadto zaproponowany szczegółowy sposób kalkulacji ceny skorygowanej swoim zakresem gwarantuje neutralność transakcji zbycia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. Przyjęte rozwiązanie uwzględnia moment procesu inwestycyjnego oraz udzieloną pomoc inwestycyjną.

Zainteresowane podmioty MKiŚ prosi o przesyłanie uwag w formie elektronicznej (także w formie elektronicznej - edytowalnej) na adresy: agnieszka.moldawska@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl.

Zapraszamy do lektury naszej najnowszej publikacji Energetyka wiatrowa w Polsce 2022

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych i szczegółowego sposobu kalkulacji ceny skorygowanej
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361552
2/ Dz.U. z 2022 poz. 1050
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/obwieszczenie-z-dnia-07-04-2022-dz.-u.-2022-poz.-1050-6300.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rozpoczynają się badania środowiskowe dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 (16 września 2022)Biznes musi wzmocnić działania klimatyczne (15 września 2022)Czy polska nauka jest gotowa na rozwój offshore? (09 września 2022)Konferencja Baltic Windustry: industrial research in offshore wind Energy już za tydzień (01 września 2022)Kraje Morza Bałtyckiego siedmiokrotnie zwiększą moc morskich elektrowni wiatrowych (01 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony