Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Komisja Europejska konsultuje rozporządzenia dotyczące systemu EU ETS

   Powrót       08 sierpnia 2023       Zrównoważony rozwój   
Komisja Europejska konsultuje rozporządzenia dotyczące systemu EU EST

Pod koniec lipca br. na stronach Komisji Europejskiej (KE) pojawiły się projekty trzech rozporządzeń, które regulują w różnym aspekcie system handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Pierwszy projekt dotyczy nowego rozporządzenia delegowanego KE 2019/1122 uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady UE w odniesieniu do funkcjonowania Rejestru Unii(1). Nowe regulacje mają przystosować Rejestr Unii do wprowadzenia równoległego systemu handlu uprawnieniami BRT ETS dla sektorów nieobjętych EU ETS (np. budowlany, transport drogowy). Sam system EU ETS będzie rozszerzony o transport morski. Konsultacje trwają do 28 sierpnia br.

Kolejny projekt rozporządzenia dotyczy aktualizacji przepisów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji(2) zawartych w rozporządzeniu wykonawczym KE 2066/2018 dot. raportowania na podstawie dyrektywy 2003/87/WE PE i Rady.

Wśród regulacji przewiduje się m.in. wprowadzają szczegółowe zasady monitorowania i raportowania emisji dla podmiotów objętych systemem BRT ETS oraz dla włączonych do systemu EU ETS spalarni odpadów komunalnych. Konsultacje prowadzone są do 23 sierpnia br.

Trzeci dokument przewiduje aktualizację przepisów dotyczących aukcji uprawnień do emisji/13071/. Chodzi o projekt rozporządzenia uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE PE i Rady UE poprzez ustanowienie przepisów dotyczących harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych(3). Dokument reguluje m.in. aukcje sprzedaży uprawnień w nowym systemie BRT ETS oraz wprowadzenia od 2025 r. mechanizmu sprzedaży na jednej platformie. Konsultacje trwają do 25 sierpnia br.

Fit for 55

Przypomnijmy, że w ramach pakietu Fit for 55 („Gotowi na 55”) dyrektywa w sprawie EU ETS została zmieniona w celu dostosowania jej do nowego celu UE określonego w Europejskim prawie o klimacie, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o 55 % (w porównaniu z poziomami z 1990 r.) do 2030 r.

Czytaj: Polska złożyła skargę do TSUE na jeden z elementów pakietu FitFor55

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13862-Unijny-system-handlu-uprawnieniami-do-emisji-ETS-aktualizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-rejestru_pl
2/ 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13863-Unijny-system-handlu-uprawnieniami-do-emisji-ETS-aktualizacja-przepisow-dotyczacych-monitorowania-i-sprawozdawczosci-w-zakresie-emisji_pl
3/ 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13758-Unijny-system-handlu-uprawnieniami-do-emisji-ETS-aktualizacja-przepisow-dotyczacych-aukcji-uprawnien-do-emisji_pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE (22 listopada 2023)5 mld euro zaliczki z KPO dla Polski (21 listopada 2023)Zrównoważone rolnictwo w natarciu. KE przeznacza 186 mld euro (21 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony