Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
01.12.2020 01 grudnia 2020

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Ruszyły konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK). Uwagi i wnioski zbiera Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

   Powrót       09 listopada 2020       Woda   

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 6 do 27 listopada 2020 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem prognozy oddziaływania na środowisko projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (prognoza tutaj) oraz projektem szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przy ul. ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa (wejście A, klatka D, III piętro, p. 335) oraz dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska(1).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski można składać poprzez przesłanie informacji:

  • na adres e-mail: konsultacje@akposk.pl,
  • pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów,
  • pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
  • ustnie do protokołu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przy ul. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 335).

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Czytaj: [Wywiad] Panta rei, czyli o kierunkach rozwoju polskiej branży wodno-kanalizacyjnej

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)
https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-szostej-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych-vi-akposk

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krajowy Plan Odbudowy – polska odsłona dopiero w 2021 r., ale i na arenie unijnej opóźnienie (22 października 2020)Prawie 1,3 tys. aglomeracji objętych unijną procedurą naruszenia dyrektywy ściekowej (09 października 2020)GIOŚ zapowiada kontrole oczyszczalni ścieków, także w mniejszych gminach (09 października 2020)Oczyszczalnia pasywna czy mechaniczno-biologiczna? To zależy (06 października 2020)Syntetyczne włókna z ubrań zanieczyszczają pola uprawne (29 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony