Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Konsultacje społeczne w sprawie tzw. mechanizmu mocowego na Litwie

   Powrót       14 maja 2020       Energia   

Do 20 maja br. litewski National Energy Regulatory Council (NERC) prowadzi konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia mechanizmu mocowego na Litwie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej reguluje działanie wspólnego rynku energii elektrycznej, w tym funkcjonowanie mechanizmów dotyczących wystarczalności zasobów - zarówno w odniesieniu do mechanizmów istniejących (czyli tych, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską przed wejściem w życie tego rozporządzenia), jak i mechanizmów planowanych. W przypadku Polski takim mechanizmem jest rynek mocy.

Obowiązek zbadania możliwego wpływu takich mechanizmów na sąsiadujące państwa

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, państwa, które planują wprowadzenie takich mechanizmów powinny przeprowadzić szereg analiz i podjąć wszystkie możliwe kroki zmierzające do wyeliminowania zakłóceń na rynku. Mechanizmy związane z zapewnieniem wystarczalności zasobów należy wprowadzać wyłączenie wtedy, gdy zostały wyczerpane wszystkie inne możliwości rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem rynku.

Dodatkowo, przed ich wprowadzeniem, dane państwo członkowskie zobowiązane jest do przeprowadzenia kompleksowego badania dotyczącego możliwego wpływu takich mechanizmów na sąsiadujące państwo członkowskie, konsultując się przynajmniej z sąsiadującymi państwami członkowskimi, z których siecią posiada bezpośrednie połączenie oraz z zainteresowanymi stronami w tych państwach.

Czytaj: Do 2050 r. Litwa osiągnie niezależność energetyczną

Stosując się do zasad określonych w ww. rozporządzeniu, Republika Litewska przygotowała analizy uzasadniających potrzebę wprowadzenia mechanizmu mocowego, a NERC prowadzi obecnie konsultacje, które umożliwią zebranie uwag na temat metodyki obliczania maksymalnych cen ofert uczestników aukcji od państw członkowskich. Wyniki obliczeń dokonanych na podstawie konsultowanej metodyki będą miały wpływ na funkcjonowanie mechanizmu mocowego na Litwie. Po dokonaniu oceny uwag zgłoszonych przez zainteresowane instytucje i uczestników rynku, NERC przygotuje i opublikuje do konsultacji społecznych projekt mechanizmu.

Link do konsultacji (tylko w języku litewskim).

Źródło: URE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opublikowano sprawozdanie podsumowujące działania URE w 2023 r. (07 maja 2024)Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Najnowsze dane o elektromobilności. PEVO Index (23 kwietnia 2024)O systemie kaucyjnym z pogodą ducha. Debata na Targach Ekotech m.in. o płatnościach zbliżeniowych (19 kwietnia 2024)Licznik AFIR. Możliwości polskiego rynku a cele rozporządzenia (17 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony