Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Sejm za karami finansowymi za sprzedaż kopciuchów i obligiem podłączania się do sieci ciepłowniczych

   Powrót       12 września 2019       Energia   

Wprowadzenie kar za sprzedaż tzw. kopciuchów, a także zakaz sprowadzania do Polski kotłów niespełniających ekologicznych norm - przewidują przepisy ustawy, które w środę uchwalił Sejm. Ustawa przewiduje ponadto obligo przyłączania się do sieci ciepłowniczej.

Za uchwaleniem noweli Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw głosowało 414 posłów, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Kilka kluczowych poprawek

Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem całości projektu posłowie poparli kilka kluczowych poprawek do ustawy zaproponowanych przez posłów PiS.

Jedna z nich wprowadza obligo do podłączania się do sieci ciepłowniczych, o ile będzie to technicznie i ekonomicznie możliwe. Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze, na środowym posiedzeniu połączonych sejmowych komisji gospodarki i środowiska przyznał, że przepisy dot. sieci ciepłowniczych zostały "wyjęte" z projektu noweli Prawa budowlanego oraz innych ustaw przygotowanego przez resort inwestycji i rozwoju, których najprawdopodobniej nie uda się jeszcze w tej kadencji Sejmu uchwalić.

Efektywne energetycznie systemy są na razie głównie w miastach

Woźny tłumaczył, że w Prawie energetycznym istnieje przepis, z którego wynika, że obligo podłączenia się do sieci ciepłowniczej istnieje tylko w przypadku istnienia efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, a są one praktycznie tylko w miastach. Zwrócił uwagę, że w przypadku powiatów, które mają lokalne systemy - nawet opalane węglem - takiego ogliga obecnie nie ma. Dodał, że to często w małych miejscowościach jest najgorszej jakości powietrze. Posłanka Anna Paluch dodała, że właściciele nieruchomości będą mogli zrezygnować z podłączenia się do sieci o ile mają w domu źródła bezemisyjne np. na prąd czy odnawialne źródła energii.

Kolejna poprawka związana z przyłączaniem się do sieci ciepłowniczych stanowi, że integralną częścią wniosku o pozwolenie na budowę będzie oświadczenie projektanta, który będzie dotyczył możliwości podłączenia projektowanego budynku do sieci ciepłowniczej.

Następna poprawka poparta przez Sejm doprecyzuje przepisy ustawy o PIT. Stanowi, że dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek otrzymane z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i związany z tym dochód będzie zwolniony z podatku od osób fizycznych.

8-proc. stawka VAT dla mikroinstalacji OZE w budownictwie społecznym

Ostatnia zmiana wprowadza jednolitą 8-proc. stawkę VAT dla mikroinstalacji OZE instalowanych w przypadku budownictwa społecznego. Jak mówił Woźny dotyczyć to będzie nieruchomości do 300 m kw. Dodawał, że obecnie stawka VAT np. na instalacje fotowoltaiczne różni się od miejsca ich zainstalowania.

Celem uchwalonej w środę ustawy jest uszczelnienie rynku tak, by do konsumentów nie trafiały pozaklasowe, nieekologiczne kotły grzewcze. Nowela wprowadza definicję "wprowadzania do obrotu", co ma wyeliminować możliwość sprowadzania do Polski nieekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Nowe prawo stanowi, że kara za wprowadzanie na rynek pozaklasowych kotłów będzie sięgała do 5 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 10 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął w poprzednim roku przychodu, kara wynosić będzie 10 tys. zł.

Dzięki noweli Inspekcja Handlowa ma skuteczniej kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu urządzeń. Oprócz kar, Inspekcja będzie mogła badać kotły; czy są zgodne z wymaganiami (m.in. poprzez badania laboratoryjne), sprawdzać dokumentację, świadectwa, certyfikaty itp. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Małopolska uchwała antysmogowa wejdzie w życie później niż zakładano (27 września 2022)W październiku XII Forum Technologii w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle – Spalanie Biomasy i RDF (23 września 2022)Tarcza solidarnościowa nie dla pomp ciepła? Jest apel do rządu (20 września 2022)Goczałkowice-Zdrój: Dotacja w ramach programu Klimatyczne Uzdrowiska (08 września 2022)Rządowy dodatek energetyczny a koszty ogrzewania (24 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony