Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.02.2023 09 lutego 2023

Bariery rozwoju OZE. Rekomendacje ekspertów

Krajowa Izby Klastrów Energii i OZE zidentyfikowała osiem grup barier rozwoju OZE w Polsce, wśród których znajdujemy m.in. przewlekłe procedury administracyjne. Izba zaproponowała szereg rozwiązań, które należy wprowadzić w kilku ustawach.

   Powrót       06 października 2022       Energia   

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE przedstawiła rekomendacje rozwiązań największych problemów, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy i inwestorzy w branży fotowoltaicznej. - Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, będące owocem kilkutygodniowych prac ekspertów i prawników Izby, które zaplanowaliśmy już na początku kryzysu energetycznego, spotęgowanego tylko działaniami wojennymi za wschodnią granicą – podaje Izba.

Czytaj też: Albo będzie OZE, albo nie będzie żadnej energii. Przesada czy uzasadnione obawy?

W opracowaniu „Bariery rozwoju rynku OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży fotowoltaicznej, w dobie kryzysu energetycznego i zagrożenia pokoju w Europie” wymieniono osiem grup barier ograniczających rozwój OZE w Polsce.

Bariery biurokratyczno-techniczne i koncesje

Wśród głównych problemów Izba wymienia bariery biurokratyczno-techniczne przyłączania nowych OZE. - W kwestii procedury przyłączeniowej problem stanowi nieprawidłowa praktyka organów obejmująca badanie na etapie wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia (TWP) przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) parametrów nie posiadających uzasadnienia faktycznego ani prawnego. Z uwagi na brak precyzyjnych wytycznych w zakresie parametrów technicznych przyłączanych instalacji, procedura uzyskania TWP jest niezasadnie wydłużana z uwagi na uzależnienie wydania decyzji od wykazania szczegółowych cech lub parametrów sieci, które stanowią wyraz dowolnej oceny przedsiębiorcy przesyłowego i nie tylko nie znajdują oparcia w przepisach prawa (nie są wymagane na poziomie prawnym), ale równocześnie nie mają rozstrzygającego znaczenia dla wydania TWP (parametry te nie znajdują odzwierciedlenia w decyzji) – czytamy.

Rozwiązanie mogłaby stanowić „regulacja legislacyjna parametrów i cech przyłącza wymagających wykazania na etapie ubiegania się o wydanie technicznych warunków przyłączenia”. Remedium – zdaniem Izby – mogłaby być ponadto standaryzacja parametrów technicznych dla wolnostojących i wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych na wzór rozporządzenia dotyczącego parametrów technicznych instalacji „prosumenckich”.

Czytaj też: Linia bezpośrednia nie zastąpi sieci dystrybucyjnych

Izba zauważa także nieproporcjonalne, a przez to nierówne traktowanie źródeł OZE (zazwyczaj o niewielkiej mocy) i źródeł konwencjonalnych (zazwyczaj o dużej mocy). Jak wyjaśniono, wytwarzanie energii w źródłach OZE jest poddane zdecydowanie większej reglamentacji prawnej niż wytwarzanie energii w jednostkach konwencjonalnych - uzyskania koncesji wymaga produkcja energii w jednostce OZE o mocy pow. 0,5 MW, tymczasem dla jednostek konwencjonalnych granicę stanowi 50 MW. Wymaga to nowelizacja przepisów Prawa energetycznego, aby zrównać obowiązek uzyskania koncesji do progu 50 MW zarówno dla wszystkich jednostek OZE, jak i konwencjonalnych.

Przepisy prawa budowlanego utrudnieniem dla farm PV

Kolejną zidentyfikowaną barierą jest interpretacja i stosowanie przepisów Prawa budowlanego. Jak wyjaśnia Izba, barierą prawną, powodująca wydłużenie terminów oraz zwiększenie kosztów budowy elektrowni fotowoltaicznej, jest objęcie takiego przedsięwzięcia obowiązkiem uzyskania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę, a następnie pozwolenia na użytkowanie. Stąd też wnioskuje się o „rozszerzenie katalogu przedsięwzięć niewymagających pozwolenia na budowę, natomiast wymagających zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 p.b., o budowę wielkoskalowej elektrowni fotowoltaicznej, określając jej maksymalną powierzchnię zabudowy bądź maksymalną moc”.

Bariery Prawa ochrony środowiska i planistyczne

Procedury wydłużające proces inwestycyjny znajdują odzwierciedlenie także w regulacjach środowiskowych oraz związanych z planowaniem przestrzennym – wynika z opracowania Izby.

Jak czytamy, obecnie zabudowa systemami fotowoltaicznymi powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (bądź 0,5 ha w obszarach objętych ochroną przyrody) wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko trwającej średnio: (i) 4 m-ce dla instalacji do 1 MW, (ii) 5-12 m-cy dla instalacji powyżej 1 MW, a do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania nie można złożyć wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Rozwiązaniem miałoby być wyeliminowanie przedsięwzięć obejmujących lokalizację wolnostojących systemów fotowoltaicznych z katalogu przedsięwzięć potencjalnie oddziałujących na środowisko oraz prowadzenie na poziome legislacyjnym wyraźnego rozróżnienia pomiędzy zabudową przemysłową oraz systemami fotowoltaicznymi, które zabudową przemysłową nie są.

Barierą regulacyjną w zakresie planowania przestrzennego są natomiast nieprecyzyjne zapisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Izba wskazuje tu m.in. na brak samodzielnej, uproszczonej procedury zmiany lub przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium kierunków i uwarunkowań rozwoju gminy w zakresie, w jakim obejmowałaby wyłącznie dopuszczenie lokalizacji instalacji fotowoltaicznych. Zdaniem Izby konieczne jest zatem uregulowanie na poziomie ustawowym trybu uproszczonego uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla instalacji fotowoltaicznych.

Pełna treść opracowania Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE wraz z propozycją rozwiązań dla branży znajduje się tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nadchodzi przyspieszenie inwestycji sieciowych – kluczem optymalizacja i rozbudowa (08 lutego 2023)Prosument lokatorski – wystartował nabór wniosków o dopłaty (03 lutego 2023)Przemysł zielonych technologii wróci do korzeni. Europa ma plan (25 stycznia 2023)1 mld zł na OZE na obszarach wiejskich. Rusza program Energia dla Wsi (18 stycznia 2023)Znamy wyniki aukcji głównej rynku mocy na dostawy w 2027 r. (11 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony