Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

MKIŚ publikuje projekt nowego KPGO 2028

Opublikowano projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi do 2028 r. W dokumencie wskazano, m.in. że moce przerobowe instalacji termicznego przetwarzania odpadów dla 2034 r. szacuje się na 4,2 mln Mg rocznie.

   Powrót       29 czerwca 2022       Odpady   
odpady komunalne, KPGO 2028

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) opublikowało projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2028 (KPGO 2028). Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie KPGO 2028 wraz z załącznikami, w tym m.in. prognozą oddziaływania planu na środowisko opublikowano na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MKiŚ(1).

Identyfikacja problemów gospodarki odpadami

Dokument ten, jak wskazuje resort, określa politykę gospodarki odpadami zgodną z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. - W KPGO 2028 zawarta jest analiza stanu gospodarki odpadami, prognozy zmian w zakresie wytwarzania odpadów, cele oraz kierunki działań w zakresie polityki gospodarki odpadami, a także określone są zadania do realizacji dla odpowiednich jednostek organizacyjnych podległych Radzie Ministrów – podaje MKiŚ.

W dokumencie zidentyfikowano ponadto szereg problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, olejami odpadowymi czy pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

W zakresie odpadów komunalnych wskazuje się przede wszystkim na duży udział odpadów zmieszanych we wszystkich wytworzonych odpadach komunalnych, niewystarczającą ilość działań edukacyjnych na poziomie lokalnym w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami i związaną z tym niewystarczającą świadomością i wiedzą społeczeństwa na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. Problem stanowi ponadto nielegalne postępowanie z odpadami, w tym porzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, niedobory odpowiedniej infrastruktury do przetwarzania odpadów oraz wzrost kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Resort wskazał w tym kontekście także na „niedostateczny udział producentów w kosztach zagospodarowania odpadów powstałych z ich produktów” oraz „duży udział opakowań trudnych do recyklingu”.

W zakresie odpadów opakowaniowych wśród głównych problemów wskazano natomiast brak wystarczających mocy przerobowych instalacji do recyklingu różnych rodzajów tworzyw sztucznych oraz trudności w porównywaniu danych dotyczących składu odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z różnych źródeł.

- Inna klasyfikacja odpadów z tworzyw sztucznych i materiałów wielomateriałowych stosowana jest przez sortownie odpadów i recyklerów, a inna przez instytucje wykonujące badania morfologii odpadów – czytamy.

Poziom recyklingu i inne dane zawarte w projekcie KPGO 2028

W KPGO 2028 przedstawiono szereg danych dotyczących stanu gospodarki odpadami w kraju w latach 2014-2020. Według najnowszych danych (za 2019 r.) na poziomie kraju osiągnięto poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w wysokości 39%, natomiast średni procent gmin, które osiągnęły wymagany 30% poziom recyklingu za 2018 r., wynosił 84,4%.

Wskazano ponadto, że w 2018 r. w Polsce funkcjonowało 2019 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy czym 388 gmin (15,7%) nie dysponowało tego typu instalacją.

Plan na spalarnie

W dokumencie wskazano, że niezbędne moce przerobowe instalacji termicznego przetwarzania odpadów dla 2034 r. szacuje się na 4,2 mln Mg rocznie, przy czym w 2020 r. termicznemu przekształceniu poddano 2,8 mln Mg odpadów.

- Oznacza to, że brakujące wydajności tych instalacji, po uwzględnieniu instalacji będących aktualnie w fazie eksploatacji i 5 instalacji w fazie realizacji, o wydajności łącznej 2,26 mln Mg/rok, wyniosą ok. 1,94 mln Mg/rok. W tym możliwym zapotrzebowaniu mocy przerobowych mieszczą się cementownie, przetwarzające obecnie ok. 0,96 mln Mg palnych frakcji odpadów komunalnych. W przypadku utrzymania się w najbliższych latach obecnego poziomu współspalania odpadów w cementowniach, do realizacji pozostają instalacje o łącznej wydajności ok. 1 mln Mg/rok – czytamy.

Czytaj też: NFOŚiGW ma 3 mld zł na spalarnie odpadów

Wskazano jednak, że „udział procentowy zagospodarowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w procesach termicznego przekształcania odpadów będzie zmienny w czasie i w przypadku zwiększania poziomów recyklingu będzie ulegał obniżeniu”.

Efekty wdrożenia KPGO 2028

- Przewidywanymi efektami wdrożenia w życie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2028” będą: ograniczenie wytwarzania odpadów, zwiększenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu, wyeliminowanie nieprawidłowo prowadzonego zagospodarowania odpadów, podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami – wskazano w uzasadnieniu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt KPGO 2028 wraz z załącznikami dostępny jest tutaj:
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-odpadami/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-krajowego-planu-gospodarki-odpadami-2028/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Paryż rezygnuje ze zbiórki bioodpadów od drzwi do drzwi. Ma inne rozwiązania (11 grudnia 2023)System kaucyjny na Łotwie. Jak to się robi na Północy? (28 września 2023)W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę ws. KPGO 2028 (13 lipca 2023)Wyniki referendum spalarniowego w Bielsku-Białej nie są wiążące. Instalacja jednak nie powstanie (21 kwietnia 2023)Lokalne źródło energii i sposób na odpady (19 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony