Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Lepszy system żywnościowy jest możliwy – apel do komitetów wyborczych

   Powrót       29 września 2023       Ryzyko środowiskowe   

Koalicja Klimatyczna wraz z 87 innymi podmiotami wzywa komitety wyborcze do zobowiązania na rzecz prośrodowiskowej reformy systemu produkcji żywności. Podnoszone przez stronę społeczną postulaty obejmują wprowadzenie moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych, wsparcie ekologicznego rolnictwa m.in. za pomocą zielonych zamówień publicznych oraz systemową ochronę zasobów wodnych w sektorze rolnym.

Propozycje zmian systemu żywnościowego stanowią część Manifestu 100 dni – apelu skierowanego do wszystkich sił startujących w tegorocznych wyborach parlamentarnych ws. działań kluczowych dla klimatu i środowiska do podjęcia zaraz po wyborach. Zdaniem sygnatariuszy, żywnościowy status quo w Polsce opiera się na eksploatacji lasów, cierpieniu zwierząt, wzroście emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń, a także negatywnych skutkach zdrowotnych. Niskie ceny mięsa mają prowadzić do jego nadmiernego spożycia, a dalej do wzrostu otyłości oraz zachorowań na nowotwory czy cukrzycę. – Należy podjąć konkretne działania, aby zakończyć intensywną hodowlę przemysłową i w jej miejsce stworzyć silny, odporny system żywnościowy, który będzie korzystny dla ludzi, zwierząt i ich dobrostanu oraz środowiska – mówi ekspertka Koalicji Klimatycznej Małgorzata Szadkowska. Za stwierdzeniem podążają konkrety.

Nie dla przemysłu mięsnego

Pierwszy z nich to wprowadzenie moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych w Polsce. Zgodnie z diagnozą Koalicji, ich liczba w ostatnich latach wzrosła o niemal 400%, co spowodowało liczne problemy środowiskowe i społeczne. Jakie? Stłoczenie setek tysięcy zwierząt prowadzi do zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód oraz nadmiernej eksploatacji tych ostatnich. Wykorzystywane w przemysłowej produkcji zwierzęcej środki hormonalne i antybiotyki przedostają się do środowiska, zagrażając zdrowiu publicznemu. Fermy nie zachowują minimalnej odległości od ludzkich domów, przez co społeczności wiejskie cierpią z powodu odoru czy plag szczurów i much. Problemy te przekładają się m.in. na spadek atrakcyjności turystycznej określonych miejscowości i regionów oraz inne społeczno-ekonomiczne szkody. Autorzy apelu wskazują, że moratorium powinno rozpocząć dyskusję nad całkowitym zakazem budowy nowych ferm przemysłowych i wygaszaniem działalności istniejących – za rekompensatą na okres transformacji.

Zdrowe jedzenie ma pierwszeństwo

Kolejny postulat dotyczy wprowadzenia zielonych zamówień publicznych do żywienia zbiorowego oraz wsparcia dla spożycia produktów rolnictwa ekologicznego. Zamówienia promujące ekologiczną produkcję żywności powinny obowiązywać w takich miejscach jak szkoły i szpitale wraz z promocją wysokojakościowej zbilansowanej diety. W ocenie sygnatariuszy można to robić stopniowo, dając czas na dostosowanie się zwłaszcza producentom żywności pochodzenia zwierzęcego, przy czym takie sektory jak sadownictwo mają już być dostatecznie rozwinięte. Ekspert Koalicji Marcin Tischner rozwija przedstawione w Manifeście hasło. Jak mówi, oficjalne wytyczne żywieniowe mogą uwzględnić zasady tzw. diety planetarnej, a nieprzetworzone i niskoprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego powinny być objęte zerową stawką podatku VAT. Kolejną ważną kwestią, na którą zwraca uwagę Tischner, jest edukacja.

Ochrona zasobów wodnych

Apel porusza też problem istotny dla samych warunków produkcji żywności. Koalicja Klimatyczna oraz pozostałe podmioty wzywają do zawieszenia finansowania inwestycji hydrotechnicznych na rzekach ze środków PROW oraz zwiększenia prawnej ochrony zasobów wodnych w rolnictwie. Inwestycje, takie jak regulacja rzek czy budowa jazów, zostały ocenione jako nieefektywne dla zarządzania ryzykiem suszy i szkodliwe dla środowiska. Autorzy apelu optują za retencją poprzez modernizację systemów kanałów i rowów nawadniających. Sprzeciwiają się także pogłębianiu rzek. - Niezbędne jest zapewnienie możliwości retencji wody na obszarach rolnych m. in. poprzez przywrócenie nieefektywnym systemom rowów melioracyjnych zdolności do retencjonowania wody oraz realizacji działań zawartych w krajowym programie renaturyzacji wód powierzchniowych – mówi Dariusz Gatkowski, ekspert WWF Polska - Rozwiązania zapobiegające suszy lub zmniejszające jej uciążliwość są dostępne.Teraz potrzebne jest ich wdrożenie - dodaje.

Nawet w dobie zmian klimatycznych produkcja żywności może być stabilna, przyjazna środowisku i etyczna – czytamy w przekazanym komunikacie. Twórcy Manifestu uznają podniesione przez siebie kwestie za kluczowe dla dobrobytu społecznego i przyszłych pokoleń.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Papież, Globalna Karta Dekarbonizacji i miliard dolarów na redukcję emisji metanu – COP28 (05 grudnia 2023)Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość (29 listopada 2023)ESRS E3: Przedsiębiorstwa a ślad wodny (28 listopada 2023)Bruksela, Ottawa - wspólna sprawa. Zielony sojusz UE i Kanady (27 listopada 2023)Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE (22 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony