Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ładowacz Eneris Surowce S.A.
c-trace: Redukcja kosztów odbioru odpadów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT c-trace Sp. z o.o.

Liczenie odpadów. RIO: częstotliwość odbioru wpływa na wysokości opłaty śmieciowej

a+a-    Powrót       31 stycznia 2020       Odpady   
Nie tylko liczba pojemników, ale też częstotliwość ich odbioru decydują o wysokości opłaty śmieciowej na nieruchomościach niezamieszkałych – uważa RIO w Szczecinie.

Z pytaniem o sposób naliczania opłaty śmieciowej na nieruchomościach niezamieszkałych zwrócił się do RIO w Szczecinie burmistrz Drawna. - Czy do wyliczenia liczby pojemników z odpadami, należy uwzględnić ilość pojemników postawionych na posesji np. 5, czy też liczbę wszystkich wywozów tych pojemników w ciągu miesiąca, czyli np. 4 wywozy w ciągu miesiąca co daje 20 odebranych pojemników z odpadami – zapytał we wniosku. 

Burmistrz zwrócił przy tym uwagę, że sposób wyliczenia tylko według ilości postawionych na nieruchomości pojemników znacząco zaniża rzeczywistą ilość odebranych odpadów w ciągu całego miesiąca.

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych opłata zależna od liczby pojemników

W odpowiedzi RIO przypomniała, że zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy.

Powyższe brzmienie ww. przepisu, nadane zostało ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). RIO wyjaśniła, że w stosunku do poprzedniej regulacji zmianie uległo ustawowe określenie liczby pojemników uwzględnianych przy naliczeniu opłaty.

W ocenie Kolegium RIO w Szczecinie, mimo zmiany brzmienia analizowanego przepisu „aktualność zachowuje stanowisko Kolegium, w myśl którego jednym z czynników wpływających na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest częstotliwość odbioru odpadów”.

Zdaniem Kolegium, zadeklarowana liczba pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, powinna stanowić wypadkową liczby pojemników znajdujących się na nieruchomości i ilości ich opróżnień w miesiącu (czyli częstotliwości opróżnień).

Częstotliwość odbioru ustalana przez rade gminy

Zdaniem RIO przemawia za tym całokształt zmian dokonanych w ustawie z dniem 6 września 2019 r. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności art. 6m tej ustawy, w którym dodano ust. 1aa brzmieniu: "W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może wprowadzić możliwość wskazania w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż określona w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, a w przypadku jej nieokreślenia w uchwale - nie rzadsza niż raz na 2 tygodnie.”

Według izby, za uwzględnieniem częstotliwości odbioru przy naliczaniu opłaty przemawia także orzecznictwo, jakie ukształtowało się na gruncie art. 6o ust. 1 ustawy, zawierające dyrektywę dla organu wykonawczego w zakresie sposobu ustalenia opłaty w przypadku, gdy deklaracja nie została złożona albo budzi wątpliwości.

Zgodnie z orzecznictwem ukształtowanym na gruncie ww. przepisu, które zdaniem Kolegium zachowało aktualność, wpływ na wysokość opłaty wywiera pojemność pojemników i częstotliwość ich opróżnień, wynikające z aktów prawa miejscowego.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

WSA: dodatkowe kryteria różnicowania ustalonej już metody obliczania opłaty śmieciowej niezgodne z prawem (18 września 2020)Wielki skok Veolii na Suez? Oferta złożona Engie jest ważna do 30 września (04 września 2020)XII Ekowyzwania. Jak miasta wspierają mieszkańców i lokalny biznes w kształtowaniu ekologicznych postaw? (03 września 2020)ROP powinien przewidywać konsekwentny system podziału kosztów (02 września 2020)Kołobrzeg: Zmiana metody naliczania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami (31 sierpnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony