Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Mobilizacja i konsolidacja, czyli porozumienie sektorowe przemysłu PV

List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego stał się faktem. Swym charakterem ma być zbliżone do tzw. inicjatywy „Solar Europe Now”, zrzeszającej 90 europejskich przedsiębiorstw.

   Powrót       14 września 2020       Energia   

W tamtej inicjatywie celem jest podjęcie ponadnarodowej współpracy, której skutkiem ma być rozwój europejskich możliwości produkcyjnych komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki. W porozumieniu(1) podpisanym 11 września w Ministerstwie Klimatu podkreśla się, że dla uzyskania optymalnych rezultatów, konieczna jest współpraca trójstronna Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, obecnych i przyszłych inwestorów oraz przedstawicieli łańcucha dostaw branży PV, w tym producentów kluczowych urządzeń i komponentów (ogniw, modułów, konstrukcji wsporczych, komponentów elektrycznych) oraz podmiotów zaangażowanych w działania umożliwiające przygotowanie, realizację i eksploatację inwestycji w branży PV.

Czytaj: Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku

Długa lista sygnatariuszy

List intencyjny został zawarty pomiędzy: Ministrem Klimatu – Michałem Kurtyką i Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneuszem Zyską,

oraz

 1. Konfederacją Lewiatan, reprezentowaną przez: Macieja Wituckiego – Prezydenta, Wojciecha Graczyka – Wiceprezydenta,
 2. EC BREC Instytutem Energetyki Odnawialnej sp. z o.o., reprezentowaną przez: Grzegorza Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu,
 3. Bruk-Bet sp. z o.o., HANPLAST sp. z o.o., JBG-2 Sp. z o.o., ML System S.A. działającymi w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”, reprezentowanymi przez: Grzegorza Wiśniewskiego – Pełnomocnika,
 4. Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki, reprezentowanym przez: Ewę Magierę – Prezesa Zarządu,
 5. Instytutem Jagiellońskim, reprezentowanym przez: Marcina Roszkowskiego – Prezesa Zarządu,
 6. Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Słonecznej, reprezentowanym przez: Tomasza Sęka – Prezesa Zarządu,
 7. Krajową Izbą Klastrów Energii, reprezentowaną przez: Alberta Gryszczuka – Prezesa Zarządu Izby,
 8. Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, reprezentowaną przez: Andrzeja Radeckiego – Prezesa Zarządu,
 9. Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej, reprezentowanym przez: Łukasza Zagórskiego – Prezesa Zarządu,
 10. Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki, reprezentowaną przez: Janusza Majchrowicza – Prezesa Zarządu, Janusza Nowastowskiego – Wiceprezesa Zarządu,
 11. Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, reprezentowanym przez Grzegorza Burka – Wiceprezesa Zarządu.

Sygnatariusze zobowiązali się m.in. do współpracy przy określaniu metodyki liczenia i znakowania śladu węglowego modułów, ogniw i innych produktów na rynek fotowoltaiki oraz metodyki obliczania i weryfikacji udziału krajowych dostawców materiałów, towarów i usług (ang. local content). Podkreśla się przekazywanie w dobrej wierze wiedzy oraz upowszechnianie informacji dotyczących technologii przemysłu fotowoltaiki oraz rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju i wdrażania technologii produkcji m.in. ogniw i modułów fotowoltaicznych, przy poszanowaniu prawnie chronionej tajemnicy przedsiębiorstw. Zadaniem sygnatariuszy będzie również opracowanie zaleceń w zakresie stosowania środków antydumpingowych na poziomie UE oraz zwiększania udziału i wartości „local content” w krajowej polityce przemysłowej.

Czytaj: Technologie hybrydowe i współpraca firm przyszłością polskiej branży PV

Liczby wskazują, że PV rośnie w siłę

- Na początku sierpnia 2020 r. łączna moc zainstalowana instalacji PV wyniosła blisko 2 650 MW, co stanowi już około 1/4 mocy zainstalowanej elektrycznej we wszystkich instalacjach OZE. Tym samym, fotowoltaika jest już drugą po energetyce wiatrowej, największą technologią OZE w polskim systemie elektroenergetycznym – podkreślił minister Kurtyka podczas uroczystego podpisania listu intencyjnego.

Dedykowanym dla wielkoskalowej energetyki słonecznej w Polsce mechanizmem wsparcia jest system aukcyjny, na bazie którego w 2020 r. zakontraktowanych zostanie niemal 800 MW mocy zainstalowanej.

W segmencie mikroinstalacji według stanu na koniec czerwca 2020 r. moc zainstalowana wyniosła 1 734,1 MW (263 343 instalacji). Oznacza to wzrost o niemal 530 MW tylko w ciągu ostatniego kwartału.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść porozumienia:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9220-list-intencyjny-partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-PV.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Na budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego powstaną instalacje fotowoltaiczne (11 maja 2021)Co mówią dane o fotowoltaicznym boomie? (10 maja 2021)Powstało konsorcjum z udziałem AGH do opracowania metody recyklingu paneli fotowoltaicznych (07 maja 2021)Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 r. – kolejny „zielony” raport URE (06 maja 2021)Fotowoltaika jako usługa. Czy fotowoltaika bez kosztów inwestycyjnych jest możliwa? (05 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony