Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2023 29 listopada 2023

Lista substratów utrudnieniem dla biogazowni rolniczych

W tym tygodniu weszła w życie ustawa o wsparciu biogazowni rolniczych. Równocześnie opublikowano projekt rozporządzenia dotyczący substratów, którymi mogą być zasilane. Branża komentuje założenia projektu.

   Powrót       13 września 2023       Zrównoważony rozwój   

Zawarta w ministerialnym projekcie rozporządzenia(1) lista substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej jest za krótka – twierdzą przedstawiciele branżowi. Polska Organizacja Biometanu oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej wskazują na potrzebę powiększenia puli dopuszczalnych surowców.

W związku z przyjęciem ustawy ułatwiającej rozwój tego sektora energetyki, 29 sierpnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło i przekazało do publicznych konsultacji projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Jak wówczas pisaliśmy, rozporządzenie wprowadziło podział na biomasę w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych bezpiecznych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej oraz na inne substraty bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. To właśnie drugiej z tych kategorii dotyczą uwagi i postulaty branży. W wystosowanym komunikacie prasowym Polska Organizacja Biometanu stwierdza, że rozporządzenie w obecnym kształcie pomija znaczną część odpadów, co w efekcie może utrudniać działanie biogazowni i biometanowni oraz utrudniać rozwój całej branży. – Proponowane brzmienie przekazanego do konsultacji projektu jest sprzeczne z ideą ustawy, czyli wprowadzeniem ułatwień dla rozwoju rynku biogazu w Polsce – mówi w komunikacie Dyrektor Generalny POB, Michał Tarka. Podobnie sprawę stawia PIGEOR(2). Oba podmioty stwierdzają, że rozszerzenie listy jest konieczne ze względu na potrzeby zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, dla których biogazownie rolnicze są najlepszym sposobem wykorzystania odpadów oraz wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Jakich substratów brakuje?

Zarówno POB, jak i PIGEOR postulują rozszerzenie listy o szlamy i odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków. W uwagach przesłanych do MRiRW POB proponuje ponadto uwzględnienie odpadowej tkanki zwierzęcej, odpadowej masy roślinnej, odpadów z gospodarki leśnej czy odpadów konserwantów. Stanowisko PIGEOR powołuje się na wprowadzoną rozporządzeniem z 2 stycznia 2020 r. oddzielną kategorię odpadów oznaczonych kodem „br”, który oznacza odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków przetwórstwa rolno-spożywczego, pochodzące wyłącznie z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa. Wszystkie z odpadów, które posiadają to oznaczenie, powinny zatem znaleźć się na rozszerzonej liście substratów – czytamy w treści stanowiska.

Polska Organizacja Biometanu upomina się również o interesy firm zajmujących się ogrodnictwem oraz utrzymaniem terenów zielonych. Projekt rozporządzenia zawiera zapis mówiący, że w biogazowniach rolniczych będzie można wykorzystywać biomasę pochodzącą wyłącznie od producenta biomasy, co według POB może wykluczać wspomniane wcześniej podmioty, wytwarzające biomasę roślinną jako produkt uboczny swojej działalności.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Chodzi o rozporządzenie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376201/katalog/13001751#13001751
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.pigeor.pl/aktualnosci/stanowisko-pigeor-dot-projektu-rozporzdzenia-mrirw-w-sprawie-listy-substratw-moliwych-do-wykorzystania-w-biogazowniach-rolniczych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biometan – nowe otwarcie dla biznesu i dekarbonizacji w Polsce (25 października 2023)„Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki” – debata na Targach PolEco 2023 (19 października 2023)Pierwsza mikrobiogazownia z programu Energia dla wsi powstanie w Bronowie (21 sierpnia 2023)Piotrków Trybunalski: Dofinansowanie z programu Energia Plus dla OZE (18 sierpnia 2023)Nowe przepisy dla biogazowni rolniczych – ustawa z podpisem Prezydenta RP (31 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony