Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Lista substratów utrudnieniem dla biogazowni rolniczych

W tym tygodniu weszła w życie ustawa o wsparciu biogazowni rolniczych. Równocześnie opublikowano projekt rozporządzenia dotyczący substratów, którymi mogą być zasilane. Branża komentuje założenia projektu.

   Powrót       13 września 2023       Zrównoważony rozwój   

Zawarta w ministerialnym projekcie rozporządzenia(1) lista substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej jest za krótka – twierdzą przedstawiciele branżowi. Polska Organizacja Biometanu oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej wskazują na potrzebę powiększenia puli dopuszczalnych surowców.

W związku z przyjęciem ustawy ułatwiającej rozwój tego sektora energetyki, 29 sierpnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło i przekazało do publicznych konsultacji projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Jak wówczas pisaliśmy, rozporządzenie wprowadziło podział na biomasę w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych bezpiecznych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej oraz na inne substraty bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. To właśnie drugiej z tych kategorii dotyczą uwagi i postulaty branży. W wystosowanym komunikacie prasowym Polska Organizacja Biometanu stwierdza, że rozporządzenie w obecnym kształcie pomija znaczną część odpadów, co w efekcie może utrudniać działanie biogazowni i biometanowni oraz utrudniać rozwój całej branży. – Proponowane brzmienie przekazanego do konsultacji projektu jest sprzeczne z ideą ustawy, czyli wprowadzeniem ułatwień dla rozwoju rynku biogazu w Polsce – mówi w komunikacie Dyrektor Generalny POB, Michał Tarka. Podobnie sprawę stawia PIGEOR(2). Oba podmioty stwierdzają, że rozszerzenie listy jest konieczne ze względu na potrzeby zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, dla których biogazownie rolnicze są najlepszym sposobem wykorzystania odpadów oraz wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Jakich substratów brakuje?

Zarówno POB, jak i PIGEOR postulują rozszerzenie listy o szlamy i odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków. W uwagach przesłanych do MRiRW POB proponuje ponadto uwzględnienie odpadowej tkanki zwierzęcej, odpadowej masy roślinnej, odpadów z gospodarki leśnej czy odpadów konserwantów. Stanowisko PIGEOR powołuje się na wprowadzoną rozporządzeniem z 2 stycznia 2020 r. oddzielną kategorię odpadów oznaczonych kodem „br”, który oznacza odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków przetwórstwa rolno-spożywczego, pochodzące wyłącznie z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa. Wszystkie z odpadów, które posiadają to oznaczenie, powinny zatem znaleźć się na rozszerzonej liście substratów – czytamy w treści stanowiska.

Polska Organizacja Biometanu upomina się również o interesy firm zajmujących się ogrodnictwem oraz utrzymaniem terenów zielonych. Projekt rozporządzenia zawiera zapis mówiący, że w biogazowniach rolniczych będzie można wykorzystywać biomasę pochodzącą wyłącznie od producenta biomasy, co według POB może wykluczać wspomniane wcześniej podmioty, wytwarzające biomasę roślinną jako produkt uboczny swojej działalności.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Chodzi o rozporządzenie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376201/katalog/13001751#13001751
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.pigeor.pl/aktualnosci/stanowisko-pigeor-dot-projektu-rozporzdzenia-mrirw-w-sprawie-listy-substratw-moliwych-do-wykorzystania-w-biogazowniach-rolniczych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)Biogazownię karmi człowiek (15 kwietnia 2024)Prawidłowe mieszanie to wyzwanie (11 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony