Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

Litwa: 385 mln euro pomocy publicznej dla OZE

   Powrót       23 kwietnia 2019       Energia   

Komisja Europejska zatwierdziła dziś program wsparcia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na Litwie. Program o łącznym budżecie 385 mln euro będzie przeznaczony dla wszystkich instalacji energii odnawialnej.

Litwa sama sobie stawia ambitne cele do osiągnięcia w kwestii OZE

W dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii ustalono cele dla wszystkich państw członkowskich w zakresie odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. Dla Litwy cel został określony na poziomie 32 proc. do 2030 r. Ale Litwa ma ambitniejszy plan, mianowicie swój krajowy docelowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto, ustaliła na poziomie 38 proc. do 2025 r. System wsparcia energii odnawialnej będzie obowiązywał od 1 maja br. do 1 lipca 2025 r. lub alternatywnie do momentu, w którym poziom 38 proc. zostanie osiągnięty.

Wsparcie w formie premii

Instalacje korzystające z programu otrzymają wsparcie w formie premii, która zostanie ustalona w drodze konkurencyjnej procedury przetargowej dla wszystkich typów instalacji (niezależnie od wielkości instalacji i wykorzystanej technologii odnawialnej).

Ostateczna premia nie zostanie jednak ustalona na poziomie wyższym niż różnica między ceną rynkową energii elektrycznej na Litwie (ceną referencyjną) i średnim kosztem produkcji najbardziej opłacalnej technologii energii odnawialnej na Litwie (ceną maksymalną).  Zarówno cena referencyjna, jak i cena maksymalna zostaną ustalone przez litewskiego krajowego regulatora energii dla każdej aukcji.

KE stwierdziła, że ​​pomoc ma wywołać efekt zachęty, ponieważ cena rynkowa nie pokrywa w pełni kosztów wytwarzania energii elektrycznej z OZE, a beneficjenci będą musieli ubiegać się o pomoc przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji wytwórczych. Pomoc jest również proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum, ponieważ obejmuje jedynie różnicę między kosztami produkcji a ceną rynkową energii elektrycznej.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w sprawozdaniach dla małych instalacji OZE (30 listopada 2022)PSE: Ponad 50% OZE w systemie w najbliższej dekadzie (28 listopada 2022)Rozporządzenie ws. obliczania limitu ceny energii zatrzyma rozwój OZE? Apel BBC (14 listopada 2022)Projekt ustawy o inwestycjach w elektrownie szczytowo-pompowe w konsultacjach (08 listopada 2022)Ustawa ograniczającą wzrost cen energii elektrycznej z podpisem prezydenta (03 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony